INWESTOR
Zarząd Zieleni m. st. Warszawy
PROJEKT

2017

REALIZACJA

2017 – 2020

Łąki kwietnePOWRÓT DO GALERII
ZZW – Pielęgnacja zieleni w Warszawie


Od kilku lat mieszkańcy Warszawy mogą cieszyć się widokiem kolorowych kwiatów polnych, wysianych na terenach m. st. Warszawy. Łąki kwietne wpływają pozytywnie na życie zwierząt, poprawiają estetykę miasta, wzbogacają ekosystem, urozmaicają krajobraz oraz przyrodę, nie potrzebują nawożenia ani częstego koszenia. Różnorodność roślin pomaga w oczyszczaniu powietrza z pyłów komunikacyjnych. Zakładając łąkę kwietną wabimy pożyteczne pszczoły oraz owady dbając o środowisko.

24 490m2

p o w i e r z c h n i
ł ą k  k w i e t n y c h

25 000m2

o b s i a n e j
p o w i e r z c h n i

250kg

n a s i o n
ł ą k i  k w i e t n e j

Łąki kwietne
ZZW – Pielęgnacja zieleni w Warszawie

Od kilku lat mieszkańcy Warszawy mogą cieszyć się widokiem kolorowych kwiatów polnych, wysianych na terenach m. st. Warszawy. Łąki kwietne wpływają pozytywnie na życie zwierząt, poprawiają estetykę miasta, wzbogacają ekosystem, urozmaicają krajobraz oraz przyrodę, nie potrzebują nawożenia ani częstego koszenia. Różnorodność roślin pomaga w oczyszczaniu powietrza z pyłów komunikacyjnych. Zakładając łąkę kwietną wabimy pożyteczne pszczoły oraz owady dbając o środowisko.


24 490m2

p o w i e r z c h n i
ł ą k  k w i e t n y c h

25 000m2

o b s i a n e j
p o w i e r z c h n i

250kg

n a s i o n
ł ą k i  k w i e t n e j

zzw-2017-2020-warszawa (2)zzw-2017-2020-warszawa (4)zzw-2017-2020-warszawa (1)zzw-2017-2020-warszawa (3)zzw-2017-2020-warszawa (5)
zzw-2017-2020-warszawa (2)zzw-2017-2020-warszawa (4)zzw-2017-2020-warszawa (1)zzw-2017-2020-warszawa (3)zzw-2017-2020-warszawa (5)
INWESTOR
Zarząd Zieleni m. st. Warszawy
PROJEKT

2017

REALIZACJA

2017 – 2020

https://www.embed-map.com

Łąki kwietne
ZZW – Pielęgnacja zieleni w Warszawie

Od kilku lat mieszkańcy Warszawy mogą cieszyć się widokiem kolorowych kwiatów polnych, wysianych na terenach m. st. Warszawy. Łąki kwietne wpływają pozytywnie na życie zwierząt, poprawiają estetykę miasta, wzbogacają ekosystem, urozmaicają krajobraz oraz przyrodę, nie potrzebują nawożenia ani częstego koszenia. Różnorodność roślin pomaga w oczyszczaniu powietrza z pyłów komunikacyjnych. Zakładając łąkę kwietną wabimy pożyteczne pszczoły oraz owady dbając o środowisko.

24 490m2

p o w i e r z c h n i
ł ą k  k w i e t n y c h

25 000m2

o b s i a n e j
p o w i e r z c h n i

250kg

n a s i o n
ł ą k i  k w i e t n e j