INWESTOR
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy
PROJEKT

2021 | Zbigniew Bartosik WAGA-BART

REALIZACJA

2021 - 2023

KANAŁEK PIASECZYŃSKIPOWRÓT DO GALERII
Warszawa


Kanał Piaseczyński jest wpisany do rejestru zabytków nr 168/4 jako zabytkowa budowla i figuruje pod nazwą – Zespół Zamku Ujazdowskiego – Kanał Piaseczyński. Jest również elementem pomnika historii o nazwie „Warszawa – historyczny zespół miasta z Traktem Królewskim i Wilanowem”. Powierzchnia zagospodarowania inwestycji składa się ze wschodniej rozety Kanału Piaseczyńskiego, zlokalizowanego przy stadionie Legii, która stanowi ciekawy punkt widokowy naprzeciwko Zamku Ujazdowskiego. Wokół rozety przebiega ścieżka mineralna, do której można dojść chodnikami z odnowionych z rozbiórki płyt betonowych. Najlepszy efekt wizualny stanowią odnowione skarpy zbiornika z płyt betonowych, powyżej których zamontowano faszynę kokosową zawierającą rośliny (głównie kosaćce) i trawę z rolki, która przyciąga swoim zielonym kolorem.

1000m2

Ś c i e ż k a
M i n e r a l n a

350m2

P ł y t y
b e t o n o w e

1070szt

N a s a d z e n i a

1800m2

Ł ą k i
k w i e t n e

KANAŁEK PIASECZYŃSKI
Warszawa

Kanał Piaseczyński jest wpisany do rejestru zabytków nr 168/4 jako zabytkowa budowla i figuruje pod nazwą – Zespół Zamku Ujazdowskiego – Kanał Piaseczyński. Jest również elementem pomnika historii o nazwie „Warszawa – historyczny zespół miasta z Traktem Królewskim i Wilanowem”. Powierzchnia zagospodarowania inwestycji składa się ze wschodniej rozety Kanału Piaseczyńskiego, zlokalizowanego przy stadionie Legii, która stanowi ciekawy punkt widokowy naprzeciwko Zamku Ujazdowskiego. Wokół rozety przebiega ścieżka mineralna, do której można dojść chodnikami z odnowionych z rozbiórki płyt betonowych. Najlepszy efekt wizualny stanowią odnowione skarpy zbiornika z płyt betonowych, powyżej których zamontowano faszynę kokosową zawierającą rośliny (głównie kosaćce) i trawę z rolki, która przyciąga swoim zielonym kolorem.

1000m2

Ś c i e ż k a
M i n e r a l n a

350m2

P ł y t y
b e t o n o w e

1070szt

N a s a d z e n i a

1800m2

Ł ą k i
k w i e t n e

kanal-piaseczynski (2)kanal-piaseczynski (2)kanal-piaseczynski (4)kanal-piaseczynski (3)
kanal-piaseczynski (2)kanal-piaseczynski (2)kanal-piaseczynski (4)kanal-piaseczynski (3)
INWESTOR
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy
PROJEKT

2021 | Zbigniew Bartosik WAGA-BART

REALIZACJA

2021 - 2023

https://www.embed-map.com

KANAŁEK PIASECZYŃSKI
Warszawa

Kanał Piaseczyński jest wpisany do rejestru zabytków nr 168/4 jako zabytkowa budowla i figuruje pod nazwą – Zespół Zamku Ujazdowskiego – Kanał Piaseczyński. Jest również elementem pomnika historii o nazwie „Warszawa – historyczny zespół miasta z Traktem Królewskim i Wilanowem”. Powierzchnia zagospodarowania inwestycji składa się ze wschodniej rozety Kanału Piaseczyńskiego, zlokalizowanego przy stadionie Legii, która stanowi ciekawy punkt widokowy naprzeciwko Zamku Ujazdowskiego. Wokół rozety przebiega ścieżka mineralna, do której można dojść chodnikami z odnowionych z rozbiórki płyt betonowych. Najlepszy efekt wizualny stanowią odnowione skarpy zbiornika z płyt betonowych, powyżej których zamontowano faszynę kokosową zawierającą rośliny (głównie kosaćce) i trawę z rolki, która przyciąga swoim zielonym kolorem.

1000m2

Ś c i e ż k a
M i n e r a l n a

350m2

P ł y t y
b e t o n o w e

1070szt

N a s a d z e n i a

1800m2

Ł ą k i
k w i e t n e