INWESTOR
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy
PROJEKT

2021 | SORTED SP. Z O.O.

REALIZACJA

2021

REWITALIZACJA TERENU ZIELENIPOWRÓT DO GALERII
Warszawa – ul. Redutowa


Projekt jak i realizacja przeprowadzane były w trybie zaprojektuj-wybuduj i zakładały rewitalizację terenu zieleni zlokalizowanego przy ul. Redutowej. Przestrzeń poprzednio była zaniedbana, w dużej części gęsto zadrzewiona. Całość terenu położona wzdłuż zabytkowej fosy. W ramach projektu utworzono nowe alejki o nawierzchni mineralnej, posadzono roślinność bylinową i nowe drzewa, umiejscowiono ławki, kosze oraz urządzenia street workout. Zadbano także o oświetlenie terenu. Po realizacji projektu, teren opracowania został przekształcony w przyjemny zieleniec pełen zieleni idealny do wypoczynku i spacerów.

1200m2

a l e j e k
m i n e r a l n y c h

20

p o s a d z o n y c h
d r z e w

600m2

n o w y c h
n a s a d z e ń

30

l a t a r n i

REWITALIZACJA TERENU ZIELENI
Warszawa – ul. Redutowa

Projekt jak i realizacja przeprowadzane były w trybie zaprojektuj-wybuduj i zakładały rewitalizację terenu zieleni zlokalizowanego przy ul. Redutowej. Przestrzeń poprzednio była zaniedbana, w dużej części gęsto zadrzewiona. Całość terenu położona wzdłuż zabytkowej fosy. W ramach projektu utworzono nowe alejki o nawierzchni mineralnej, posadzono roślinność bylinową i nowe drzewa, umiejscowiono ławki, kosze oraz urządzenia street workout. Zadbano także o oświetlenie terenu. Po realizacji projektu, teren opracowania został przekształcony w przyjemny zieleniec pełen zieleni idealny do wypoczynku i spacerów.

1200m2

a l e j e k
m i n e r a l n y c h

20

p o s a d z o n y c h
d r z e w

600m2

n o w y c h
n a s a d z e ń

30

l a t a r n i

redutowa (5)redutowa (4)redutowa (3)redutowa (2)redutowa (1)
redutowa (5)redutowa (4)redutowa (3)redutowa (2)redutowa (1)
INWESTOR
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy
PROJEKT

2021 | SORTED SP. Z O.O.

REALIZACJA

2021

https://www.embed-map.com

REWITALIZACJA TERENU ZIELENI
Warszawa – ul. Redutowa

Projekt jak i realizacja przeprowadzane były w trybie zaprojektuj-wybuduj i zakładały rewitalizację terenu zieleni zlokalizowanego przy ul. Redutowej. Przestrzeń poprzednio była zaniedbana, w dużej części gęsto zadrzewiona. Całość terenu położona wzdłuż zabytkowej fosy. W ramach projektu utworzono nowe alejki o nawierzchni mineralnej, posadzono roślinność bylinową i nowe drzewa, umiejscowiono ławki, kosze oraz urządzenia street workout. Zadbano także o oświetlenie terenu. Po realizacji projektu, teren opracowania został przekształcony w przyjemny zieleniec pełen zieleni idealny do wypoczynku i spacerów.

1200m2

a l e j e k
m i n e r a l n y c h

20

p o s a d z o n y c h
d r z e w

600m2

n o w y c h
n a s a d z e ń

30

l a t a r n i