INWESTOR
Gmina Knurów
PROJEKT

2021

REALIZACJA

2021

OBSADZENIE TERENUPOWRÓT DO GALERII
Knurów


Dokonaliśmy nasadzeń drzew na terenie miasta Knurów w ramach zadania inwestycyjnego pn. 1. „Rozbudowy cmentarza komunalnego przy ul. Rakoniewskiego w Knurowie”, 2. „Zapewnienie drogi pożarowej do Miejskiej Szkoły Podstawowej Nr 7 w Knurowie i do Miejskiego Przedszkola Nr 12 w Knurowie, 3. „Budowa drogi pomiędzy ul. Al. Lipową i ul. Witosa w Knurowie. W związku z tą realizacją posadziliśmy drzewa w następujących gatunkach: klon pospolity, klon czerwony, dąb szypułkowy, lipa holenderska, lipa szerokolistna, platan klonolistny, robinia akacjowa. Bazując na dobrych relacjach z urzędem w ramach osobnego zadania obsadziliśmy krzewami ulicę Lipową. Gatunki które posadziliśmy to: irga, róża, tawuła.

321szt.

d r z e w

963szt.

p a l i k ó w

3852szt.

p o p r z e c z e k

2809szt.

k r z e w ó w

OBSADZENIE TERENU
Knurów

Dokonaliśmy nasadzeń drzew na terenie miasta Knurów w ramach zadania inwestycyjnego pn. 1. „Rozbudowy cmentarza komunalnego przy ul. Rakoniewskiego w Knurowie”, 2. „Zapewnienie drogi pożarowej do Miejskiej Szkoły Podstawowej Nr 7 w Knurowie i do Miejskiego Przedszkola Nr 12 w Knurowie, 3. „Budowa drogi pomiędzy ul. Al. Lipową i ul. Witosa w Knurowie. W związku z tą realizacją posadziliśmy drzewa w następujących gatunkach: klon pospolity, klon czerwony, dąb szypułkowy, lipa holenderska, lipa szerokolistna, platan klonolistny, robinia akacjowa. Bazując na dobrych relacjach z urzędem w ramach osobnego zadania obsadziliśmy krzewami ulicę Lipową. Gatunki które posadziliśmy to: irga, róża, tawuła.

321szt.

d r z e w

963szt.

p a l i k ó w

3852szt.

p o p r z e c z e k

2809szt.

k r z e w ó w

main-knurowknurow (2)knurow (1)
main-knurowknurow (2)knurow (1)
INWESTOR
Gmina Knurów
PROJEKT

2021

REALIZACJA

2021

https://www.embed-map.com

OBSADZENIE TERENU
Knurów

Dokonaliśmy nasadzeń drzew na terenie miasta Knurów w ramach zadania inwestycyjnego pn. 1. „Rozbudowy cmentarza komunalnego przy ul. Rakoniewskiego w Knurowie”, 2. „Zapewnienie drogi pożarowej do Miejskiej Szkoły Podstawowej Nr 7 w Knurowie i do Miejskiego Przedszkola Nr 12 w Knurowie, 3. „Budowa drogi pomiędzy ul. Al. Lipową i ul. Witosa w Knurowie. W związku z tą realizacją posadziliśmy drzewa w następujących gatunkach: klon pospolity, klon czerwony, dąb szypułkowy, lipa holenderska, lipa szerokolistna, platan klonolistny, robinia akacjowa. Bazując na dobrych relacjach z urzędem w ramach osobnego zadania obsadziliśmy krzewami ulicę Lipową. Gatunki które posadziliśmy to: irga, róża, tawuła.

321szt.

d r z e w

963szt.

p a l i k ó w

3852szt.

p o p r z e c z e k

2809szt.

k r z e w ó w