INWESTOR
Gmina Wałbrzych
PROJEKT

2021 | BD Projekt

REALIZACJA

2022/2023

REWITALIZACJA SKWERU IM. SYBIRAKÓWPOWRÓT DO GALERII
Wałbrzych


Przedmiotem projektu była rewitalizacja Skweru im. Sybiraków zlokalizowanego w Wałbrzychu przy ul. Głównej i Wrocławskiej oraz terenu zieleni zlokalizowanego wzdłuż ul. Głównej. Została utworzona przestrzeń rekreacji dla dzieci, młodzieży i osób starszych, matek z małymi dziećmi poprzez m.in.: budowę placu zabaw i siłowni terenowej, montaż ławek, koszy na śmieci, stojaków dla rowerów, etc. Zwiększona została powierzchnia biologicznie czynna. Projekt obejmował również zakresem remont i przebudowę istniejącej i budowę nowej infrastruktury technicznej.

6 226m2

A l e j k i
k o s t k a
d e k o r a c y j n a

3 011m2

A l e j k i
n a w i e r z c h n i a
m i n e r a l n a

256szt.

M a ł a
a r c h i t e k t u r a

78 085szt.

K r z e w y
l i ś c i a s t e
ż y w o p ł o t o w e

REWITALIZACJA SKWERU IM. SYBIRAKÓW
Wałbrzych

Przedmiotem projektu była rewitalizacja Skweru im. Sybiraków zlokalizowanego w Wałbrzychu przy ul. Głównej i Wrocławskiej oraz terenu zieleni zlokalizowanego wzdłuż ul. Głównej. Została utworzona przestrzeń rekreacji dla dzieci, młodzieży i osób starszych, matek z małymi dziećmi poprzez m.in.: budowę placu zabaw i siłowni terenowej, montaż ławek, koszy na śmieci, stojaków dla rowerów, etc. Zwiększona została powierzchnia biologicznie czynna. Projekt obejmował również zakresem remont i przebudowę istniejącej i budowę nowej infrastruktury technicznej.

6 226m2

A l e j k i
k o s t k a
d e k o r a c y j n a

3 011m2

A l e j k i
n a w i e r z c h n i a
m i n e r a l n a

256szt.

M a ł a
a r c h i t e k t u r a

78 085szt.

K r z e w y
l i ś c i a s t e
ż y w o p ł o t o w e

walbrzych-skwer-sybirakow (16)walbrzych-skwer-sybirakow (15)walbrzych-skwer-sybirakow (14)walbrzych-skwer-sybirakow (13)walbrzych-skwer-sybirakow (12)walbrzych-skwer-sybirakow (11)walbrzych-skwer-sybirakow (10)walbrzych-skwer-sybirakow (9)walbrzych-skwer-sybirakow (8)walbrzych-skwer-sybirakow (7)walbrzych-skwer-sybirakow (6)walbrzych-skwer-sybirakow (5)walbrzych-skwer-sybirakow (4)walbrzych-skwer-sybirakow (3)walbrzych-skwer-sybirakow (2)walbrzych-skwer-sybirakow (1)
walbrzych-skwer-sybirakow (16)walbrzych-skwer-sybirakow (15)walbrzych-skwer-sybirakow (14)walbrzych-skwer-sybirakow (13)walbrzych-skwer-sybirakow (12)walbrzych-skwer-sybirakow (11)walbrzych-skwer-sybirakow (10)walbrzych-skwer-sybirakow (9)walbrzych-skwer-sybirakow (8)walbrzych-skwer-sybirakow (7)walbrzych-skwer-sybirakow (6)walbrzych-skwer-sybirakow (5)walbrzych-skwer-sybirakow (4)walbrzych-skwer-sybirakow (3)walbrzych-skwer-sybirakow (2)walbrzych-skwer-sybirakow (1)
INWESTOR
Gmina Wałbrzych
PROJEKT

2021 | BD Projekt

REALIZACJA

2022/2023

https://www.embed-map.com

REWITALIZACJA SKWERU IM. SYBIRAKÓW
Wałbrzych

Przedmiotem projektu była rewitalizacja Skweru im. Sybiraków zlokalizowanego w Wałbrzychu przy ul. Głównej i Wrocławskiej oraz terenu zieleni zlokalizowanego wzdłuż ul. Głównej. Została utworzona przestrzeń rekreacji dla dzieci, młodzieży i osób starszych, matek z małymi dziećmi poprzez m.in.: budowę placu zabaw i siłowni terenowej, montaż ławek, koszy na śmieci, stojaków dla rowerów, etc. Zwiększona została powierzchnia biologicznie czynna. Projekt obejmował również zakresem remont i przebudowę istniejącej i budowę nowej infrastruktury technicznej.

6 226m2

A l e j k i
k o s t k a
d e k o r a c y j n a

3 011m2

A l e j k i
n a w i e r z c h n i a
m i n e r a l n a

256szt.

M a ł a
a r c h i t e k t u r a

78 085szt.

K r z e w y
l i ś c i a s t e
ż y w o p ł o t o w e