INWESTOR
Gmina Miejska Koło
PROJEKT

2021 | “KERRIA” PIÓRKOWSKI SP. J.

REALIZACJA

2021

TERENY ZIELENIPOWRÓT DO GALERII
Koło


Przedmiotem realizacji było zagospodarowanie terenu zieleni przed Szkołą Podstawową nr 1 w Kole. W centralnej część założenia wykonano podest z desek kompozytowych na planie koła, w otoczeniu którego wkomponowane zostały fontanny. Dodatkowo w ramach inwestycji zrealizowano nowe nawierzchnie, nasadzenia zieleni oraz montaż elementów małej architektury m. in zdrój uliczny i hamaki.

2521m2

t e r e n u
z i e l e n i

103m2

p o d e s t
( d e s k a
k o m p o z y t o w a )

3

f o n t a n n y

TERENY ZIELENI
Koło

Przedmiotem realizacji było zagospodarowanie terenu zieleni przed Szkołą Podstawową nr 1 w Kole. W centralnej część założenia wykonano podest z desek kompozytowych na planie koła, w otoczeniu którego wkomponowane zostały fontanny. Dodatkowo w ramach inwestycji zrealizowano nowe nawierzchnie, nasadzenia zieleni oraz montaż elementów małej architektury m. in zdrój uliczny i hamaki.

2521m2

t e r e n u
z i e l e n i

103m2

p o d e s t
( d e s k a
k o m p o z y t o w a )

3

f o n t a n n y

tereny-zieleni-kolo (2)tereny-zieleni-kolo (1)tereny-zieleni-kolo (3)
tereny-zieleni-kolo (2)tereny-zieleni-kolo (1)tereny-zieleni-kolo (3)
INWESTOR
Gmina Miejska Koło
PROJEKT

2021 | “KERRIA: PIÓRKOWSKI SP. J.

REALIZACJA

2021

https://www.embed-map.com

TERENY ZIELENI
Koło

Przedmiotem realizacji było zagospodarowanie terenu zieleni przed Szkołą Podstawową nr 1 w Kole. W centralnej część założenia wykonano podest z desek kompozytowych na planie koła, w otoczeniu którego wkomponowane zostały fontanny. Dodatkowo w ramach inwestycji zrealizowano nowe nawierzchnie, nasadzenia zieleni oraz montaż elementów małej architektury m. in zdrój uliczny i hamaki.

2521m2

t e r e n u
z i e l e n i

103m2

p o d e s t
( d e s k a
k o m p o z y t o w a )

3

f o n t a n n y