INWESTOR
Zarząd Praskich Terenów Publicznych
PROJEKT

2019 | JAZ+ARCHITEKCI

REALIZACJA

2019

SKWER SZYMANOWSKIEGOPOWRÓT DO GALERII
Warszawa


Realizacja skweru Szymanowskiego polegała na wymianie zdewastowanej nawierzchni alejek spacerowych – płyty betonowe (wymóg: ułożenie płyt zgodnie z oryginalnym rysunkiem płyt: na zakładkę), wykonaniu nawierzchni mineralnej w zatoczkach pod ławkami oraz na placu „Pokoju Publicznego”, dostawie i montażu DFA: ławek, koszy na śmieci, zespołu ław w „Pokoju Publicznym”, karmnika, 2óch tablic informacyjnych, stojaków rowerowych (z renowacji) i donic (z renowacji), nasadzeniach zieleni (w tym pielęgnacja zieleni istniejącej): bylin, krzewów i drzew (alejowych i wielopniowych).

27

n a s a d z e ń
d r z e w

3

D F A

825m2

p ł y t
b e t o n o w y c h

2

t a b l i c e

SKWER SZYMANOWSKIEGO
Warszawa

Realizacja skweru Szymanowskiego polegała na wymianie zdewastowanej nawierzchni alejek spacerowych – płyty betonowe (wymóg: ułożenie płyt zgodnie z oryginalnym rysunkiem płyt: na zakładkę), wykonaniu nawierzchni mineralnej w zatoczkach pod ławkami oraz na placu „Pokoju Publicznego”, dostawie i montażu DFA: ławek, koszy na śmieci, zespołu ław w „Pokoju Publicznym”, karmnika, 2óch tablic informacyjnych, stojaków rowerowych (z renowacji) i donic (z renowacji), nasadzeniach zieleni (w tym pielęgnacja zieleni istniejącej): bylin, krzewów i drzew (alejowych i wielopniowych).

27

n a s a d z e ń
d r z e w

3

D F A

825m2

p ł y t
b e t o n o w y c h

2

t a b l i c e

SkwerSz (7)SkwerSz (5)SkwerSz (4)SkwerSz (3)SkwerSz (2)SkwerSz (1-1)SkwerSz (1)
SkwerSz (7)SkwerSz (5)SkwerSz (4)SkwerSz (3)SkwerSz (2)SkwerSz (1-1)SkwerSz (1)
INWESTOR
Zarząd Praskich Terenów Publicznych
PROJEKT

2019 | JAZ+ARCHITEKCI

REALIZACJA

2019

https://www.embed-map.com

SKWER SZYMANOWSKIEGO
Warszawa

Realizacja skweru Szymanowskiego polegała na wymianie zdewastowanej nawierzchni alejek spacerowych – płyty betonowe (wymóg: ułożenie płyt zgodnie z oryginalnym rysunkiem płyt: na zakładkę), wykonaniu nawierzchni mineralnej w zatoczkach pod ławkami oraz na placu „Pokoju Publicznego”, dostawie i montażu DFA: ławek, koszy na śmieci, zespołu ław w „Pokoju Publicznym”, karmnika, 2óch tablic informacyjnych, stojaków rowerowych (z renowacji) i donic (z renowacji), nasadzeniach zieleni (w tym pielęgnacja zieleni istniejącej): bylin, krzewów i drzew (alejowych i wielopniowych).

27

n a s a d z e ń
d r z e w

3

D F A

825m2

p ł y t
b e t o n o w y c h

2

t a b l i c e