INWESTOR
Urząd Miejski w Brodnicy
PROJEKT

2022

REALIZACJA

2022

REWITALIZACJA PLAŻY I POMOSTUPOWRÓT DO GALERII
Brodnica


Inwestycja obejmowała zagospodarowanie plaży miejskiej i remont pomostu rekreacyjnego przy jeziorze Niskie Brodno w Brodnicy. Wymieniono elementy konstrukcji pomostu, zachowując jego pierwotny kształt. Dodano barierki do pomostu oraz elementy małej architektury na plażę, co zwiększyło jej zasoby rekreacyjne. Użytkownicy mogą korzystać z różnego rodzaju ławek i siedzisk, huśtawek, schować się przed słońcem pod zacieniaczami i wiatami piknikowymi, wynająć leżaki przenośne, czy kosze plażowe. Wszystko to w otoczeniu istniejącej zieleni, wzbogaconej nasadzeniami rabat bylinowych.

25 318m2

R e m o n t
e l e m e n t ó w
p o m o s t u

2szt.

Ł a w k o - l e ż a k i

4szt.

Ł a w k o - h u ś t a w k i

1600szt.

R a b a t y
b y l i n o w e

REWITALIZACJA PLAŻY I POMOSTU
Brodnica

Inwestycja obejmowała zagospodarowanie plaży miejskiej i remont pomostu rekreacyjnego przy jeziorze Niskie Brodno w Brodnicy. Wymieniono elementy konstrukcji pomostu, zachowując jego pierwotny kształt. Dodano barierki do pomostu oraz elementy małej architektury na plażę, co zwiększyło jej zasoby rekreacyjne. Użytkownicy mogą korzystać z różnego rodzaju ławek i siedzisk, huśtawek, schować się przed słońcem pod zacieniaczami i wiatami piknikowymi, wynająć leżaki przenośne, czy kosze plażowe. Wszystko to w otoczeniu istniejącej zieleni, wzbogaconej nasadzeniami rabat bylinowych.

25 318m2

R e m o n t
e l e m e n t ó w
p o m o s t u

2szt.

Ł a w k o - l e ż a k i

4szt.

Ł a w k o - h u ś t a w k i

1600szt.

R a b a t y
b y l i n o w e

brodnica-rewitalizacja-plazy-2022 (1)brodnica-rewitalizacja-plazy-2022 (1)brodnica-rewitalizacja-plazy-2022 (2)
brodnica-rewitalizacja-plazy-2022 (1)brodnica-rewitalizacja-plazy-2022 (1)brodnica-rewitalizacja-plazy-2022 (2)
INWESTOR
Urząd Miejski w Brodnicy
PROJEKT

2022

REALIZACJA

2022

https://www.embed-map.com

REWITALIZACJA PLAŻY I POMOSTU
Brodnica

Inwestycja obejmowała zagospodarowanie plaży miejskiej i remont pomostu rekreacyjnego przy jeziorze Niskie Brodno w Brodnicy. Wymieniono elementy konstrukcji pomostu, zachowując jego pierwotny kształt. Dodano barierki do pomostu oraz elementy małej architektury na plażę, co zwiększyło jej zasoby rekreacyjne. Użytkownicy mogą korzystać z różnego rodzaju ławek i siedzisk, huśtawek, schować się przed słońcem pod zacieniaczami i wiatami piknikowymi, wynająć leżaki przenośne, czy kosze plażowe. Wszystko to w otoczeniu istniejącej zieleni, wzbogaconej nasadzeniami rabat bylinowych.

25 318m2

R e m o n t
e l e m e n t ó w
p o m o s t u

2szt.

Ł a w k o - l e ż a k i

4szt.

Ł a w k o - h u ś t a w k i

1600szt.

R a b a t y
b y l i n o w e