INWESTOR
Gmina Wołomin
PROJEKT

2017

REALIZACJA

2018

PARK NAŁKOWSKICHPOWRÓT DO GALERII
Wołomin


Realizacja polegała na budowie i przebudowie wewnętrznych ciągów komunikacyjnych wraz z towarzyszącymi murami oporowymi, schodami terenowymi, placami, budową ogródków dydaktycznych wraz z towarzyszącymi ścieżkami i elementami małej architektury; budowa pomostów z deski kompozytowej; budowę pawilonów pow. zabudowy – 54,99 m2, pow. użytkowa – 29,00 m2, kubatura – 166,00 m3; budowa pochylni dla niepełnosprawnych; budowa placu zabaw z nawierzchnią bezpieczną gumową; budowa oświetlenia parkowego, systemu nawadniania; przyłącza wod-kan; budowa parkingu; budowa ogrodzenia z cegły klinkierowej i stali corten; Wykonanie nasadzeń drzew, krzewów bylin i roślin nadwodnych.

340m2

p o m o s t ó w
k o m p o z y t o w y c h

930m2

n a w i e r z c h n i
E P D M

23 000szt.

k r z e w ó w
i  d r z e w

25

e l e m e n t ó w
z a b a w e k

PARK NAŁKOWSKICH
Wołomin

Realizacja polegała na budowie i przebudowie wewnętrznych ciągów komunikacyjnych wraz z towarzyszącymi murami oporowymi, schodami terenowymi, placami, budową ogródków dydaktycznych wraz z towarzyszącymi ścieżkami i elementami małej architektury; budowa pomostów z deski kompozytowej; budowę pawilonów pow. zabudowy – 54,99 m2, pow. użytkowa – 29,00 m2, kubatura – 166,00 m3; budowa pochylni dla niepełnosprawnych; budowa placu zabaw z nawierzchnią bezpieczną gumową; budowa oświetlenia parkowego, systemu nawadniania; przyłącza wod-kan; budowa parkingu; budowa ogrodzenia z cegły klinkierowej i stali corten; Wykonanie nasadzeń drzew, krzewów bylin i roślin nadwodnych.

340m2

p o m o s t ó w
k o m p o z y t o w y c h

930m2

n a w i e r z c h n i
E P D M

23 000szt.

k r z e w ó w
i  d r z e w

25

e l e m e n t ó w
z a b a w e k

PARK NAŁKOWSKICHPARK NAŁKOWSKICHPARK NAŁKOWSKICHPARK NAŁKOWSKICHPARK NAŁKOWSKICH
PARK NAŁKOWSKICHPARK NAŁKOWSKICHPARK NAŁKOWSKICHPARK NAŁKOWSKICHPARK NAŁKOWSKICH
INWESTOR
Gmina Wołomin
PROJEKT

2017

REALIZACJA

2018

https://www.embed-map.com

PARK NAŁKOWSKICH
Wołomin

Realizacja polegała na budowie i przebudowie wewnętrznych ciągów komunikacyjnych wraz z towarzyszącymi murami oporowymi, schodami terenowymi, placami, budową ogródków dydaktycznych wraz z towarzyszącymi ścieżkami i elementami małej architektury; budowa pomostów z deski kompozytowej; budowę pawilonów pow. zabudowy – 54,99 m2, pow. użytkowa – 29,00 m2, kubatura – 166,00 m3; budowa pochylni dla niepełnosprawnych; budowa placu zabaw z nawierzchnią bezpieczną gumową; budowa oświetlenia parkowego, systemu nawadniania; przyłącza wod-kan; budowa parkingu; budowa ogrodzenia z cegły klinkierowej i stali corten; Wykonanie nasadzeń drzew, krzewów bylin i roślin nadwodnych.

340m2

p o m o s t ó w
k o m p o z y t o w y c h

930m2

n a w i e r z c h n i
E P D M

23 000szt.

k r z e w ó w
i  d r z e w

25

e l e m e n t ó w
z a b a w e k