INWESTOR
Miasto Otwock
PROJEKT

2021 | ARCHICON

REALIZACJA

2021

SKWERPOWRÓT DO GALERII
Otwock


Inwestycja dotyczyła 1. etapu rewitalizacji zaniedbanej i niedostosowanej do potrzeb mieszkańców przestrzeni znajdującej się w centrum Otwocka. Inwestor zdecydował się na etapową rewitalizację terenów, co docelowo z założenia ma podnieść rangę terenów do poziomu wizytówki miasta. W ramach inwestycji zrealizowano większość prac w tym wykonanie nawierzchni, montaż elementów małej architektury czy nasadzenia zieleni. Jednak najbardziej przykuwającymi wzrok elementami są nietypowa fontanna-rzeka wraz z wodnym placem zabaw, liczne gabiony oraz ciąg zadaszonych pergoli.

2095m2

n a w i e r z c h n i

200

o b i e k t ó w
m a ł e j
a r c h i t e k t u r y

56mb

f o n t a n n y

70mb

s z k l a n e j
p e r g o l i

SKWER
Otwock

Inwestycja dotyczyła 1. etapu rewitalizacji zaniedbanej i niedostosowanej do potrzeb mieszkańców przestrzeni znajdującej się w centrum Otwocka. Inwestor zdecydował się na etapową rewitalizację terenów, co docelowo z założenia ma podnieść rangę terenów do poziomu wizytówki miasta. W ramach inwestycji zrealizowano większość prac w tym wykonanie nawierzchni, montaż elementów małej architektury czy nasadzenia zieleni. Jednak najbardziej przykuwającymi wzrok elementami są nietypowa fontanna-rzeka wraz z wodnym placem zabaw, liczne gabiony oraz ciąg zadaszonych pergoli.

2095m2

n a w i e r z c h n i

200

o b i e k t ó w
m a ł e j
a r c h i t e k t u r y

56mb

f o n t a n n y

70mb

s z k l a n e j
p e r g o l i

nowe-plac-niepodleglowsci-otwock
nowe-plac-niepodleglowsci-otwock
INWESTOR
Miasto Otwock
PROJEKT

2021 | ARCHICON

REALIZACJA

2021

https://www.embed-map.com

SKWER
Otwock

Inwestycja dotyczyła 1. etapu rewitalizacji zaniedbanej i niedostosowanej do potrzeb mieszkańców przestrzeni znajdującej się w centrum Otwocka. Inwestor zdecydował się na etapową rewitalizację terenów, co docelowo z założenia ma podnieść rangę terenów do poziomu wizytówki miasta. W ramach inwestycji zrealizowano większość prac w tym wykonanie nawierzchni, montaż elementów małej architektury czy nasadzenia zieleni. Jednak najbardziej przykuwającymi wzrok elementami są nietypowa fontanna-rzeka wraz z wodnym placem zabaw, liczne gabiony oraz ciąg zadaszonych pergoli.

2095m2

n a w i e r z c h n i

200

o b i e k t ó w
m a ł e j
a r c h i t e k t u r y

56mb

f o n t a n n y

70mb

s z k l a n e j
p e r g o l i