INWESTOR
Urząd Miasta i Gminy Piaseczno
PROJEKT

2019

REALIZACJA

2019 – 2021

Obsadzenie terenuPOWRÓT DO GALERII
Piaseczno


Prace związane z nasadzeniami drzew odbywały się w latach 2019-2021 na zlecenie Gminy Piaseczno. Projekt miał na celu zazielenić ulice, parki oraz skwery miasta drzewami o obwodzie pnia od 12 do 16 cm. Wśród drzew, które zostały posadzone znajdziemy takie gatunki jak: klon, dęby, lipy, jesiony, robinie czy brzozy.

500szt.

n a s a d z o n y c h
d r z e w

1500m

t a ś m y  d o
s t a b i l i z a c j i
d r z e w

1500szt.

p a l i k ó w

Obsadzenie terenu
Piaseczno

Prace związane z nasadzeniami drzew odbywały się w latach 2019-2021 na zlecenie Gminy Piaseczno. Projekt miał na celu zazielenić ulice, parki oraz skwery miasta drzewami o obwodzie pnia od 12 do 16 cm. Wśród drzew, które zostały posadzone znajdziemy takie gatunki jak: klon, dęby, lipy, jesiony, robinie czy brzozy.

500szt.

n a s a d z o n y c h
d r z e w

1500m

t a ś m y  d o
s t a b i l i z a c j i
d r z e w

1500szt.

p a l i k ó w

piaseczno-nasadzenia-mainpiaseczno-nasadzenia
piaseczno-nasadzenia-mainpiaseczno-nasadzenia
INWESTOR
Urząd Miasta i Gminy Piaseczno
PROJEKT

2019

REALIZACJA

2019 – 2021

https://www.embed-map.com

Obsadzenie terenu
Piaseczno

Prace związane z nasadzeniami drzew odbywały się w latach 2019-2021 na zlecenie Gminy Piaseczno. Projekt miał na celu zazielenić ulice, parki oraz skwery miasta drzewami o obwodzie pnia od 12 do 16 cm. Wśród drzew, które zostały posadzone znajdziemy takie gatunki jak: klon, dęby, lipy, jesiony, robinie czy brzozy.

500szt.

n a s a d z o n y c h
d r z e w

1500m

t a ś m y  d o
s t a b i l i z a c j i
d r z e w

1500szt.

p a l i k ó w