INWESTOR
Miasto Inowrocław
PROJEKT

2021

REALIZACJA

2021

Obsadzenie terenuPOWRÓT DO GALERII
Inowrocław


Realizacja projektu polegała na obsadzeniu terenów zlokalizowanych w rejonie tężni solankowej w Inowrocławiu oraz rekultywacja trawników wewnątrz obiektu. Zostało posadzonych wiele gatunków krzewów takich jak: bukszpan, trzmielina, hortensja, zawciąg, aster, liliowiec, powojnik, hosta, barwinek, trawy w wielu odmianach. Wokół roślin zostało wykonane nawodnienie. Projekt zakładał również wysypanie wokół roślin grysu ozdobnego. Wykonaliśmy niwelację terenu oraz wysialiśmy nasiona. Przez okres dwóch lat teren objęty jest pielęgnacją utrzymaniową.

5200m2

p o w i e r z c h n i a
p r a c


2198szt.

b y l i n
i  k r z e w ó w

4500m2

t r a w n i k ó w

540m2

n a w i e r z c h n i
z  g r y s u

Obsadzenie terenu
Inowrocław

Realizacja projektu polegała na obsadzeniu terenów zlokalizowanych w rejonie tężni solankowej w Inowrocławiu oraz rekultywacja trawników wewnątrz obiektu. Zostało posadzonych wiele gatunków krzewów takich jak: bukszpan, trzmielina, hortensja, zawciąg, aster, liliowiec, powojnik, hosta, barwinek, trawy w wielu odmianach. Wokół roślin zostało wykonane nawodnienie. Projekt zakładał również wysypanie wokół roślin grysu ozdobnego. Wykonaliśmy niwelację terenu oraz wysialiśmy nasiona. Przez okres dwóch lat teren objęty jest pielęgnacją utrzymaniową.

5200m2

p o w i e r z c h n i a
p r a c


2198szt.

b y l i n
i  k r z e w ó w

4500m2

t r a w n i k ó w

540m2

n a w i e r z c h n i
z  g r y s u

main-inowroclawinowroclaw (1)inowroclaw (3)inowroclaw (2)inowroclaw (0)
main-inowroclawinowroclaw (1)inowroclaw (3)inowroclaw (2)inowroclaw (0)
INWESTOR
Miasto Inowrocław
PROJEKT

2021

REALIZACJA

2021

https://www.embed-map.com

Obsadzenie terenu
Inowrocław

Realizacja projektu polegała na obsadzeniu terenów zlokalizowanych w rejonie tężni solankowej w Inowrocławiu oraz rekultywacja trawników wewnątrz obiektu. Zostało posadzonych wiele gatunków krzewów takich jak: bukszpan, trzmielina, hortensja, zawciąg, aster, liliowiec, powojnik, hosta, barwinek, trawy w wielu odmianach. Wokół roślin zostało wykonane nawodnienie. Projekt zakładał również wysypanie wokół roślin grysu ozdobnego. Wykonaliśmy niwelację terenu oraz wysialiśmy nasiona. Przez okres dwóch lat teren objęty jest pielęgnacją utrzymaniową.

5200m2

p o w i e r z c h n i a
p r a c

2198szt.

b y l i n
i  k r z e w ó w

4500m2

t r a w n i k ó w

540m2

n a w i e r z c h n i
z  g r y s u