INWESTOR
Zagłębiowski Park Sportowy Sp. z o.o.
PROJEKT

2020

REALIZACJA

2020

Obsadzenie terenuPOWRÓT DO GALERII
Sosnowiec


Prace związane z nasadzeniem drzew zostały wykonane na zlecenie Zagłębiowskiego Parku Sportowego w zamian za wycięte drzew pod stadion, halę oraz lądowisko na Górce Środulskiej w Sosnowcu. ZPS został zobowiązany do nasadzeń 370 drzew w I. etapie, zaś w II. etapie nasadzonych będzie 2500 drzew. Wśród drzew, które zostały posadzone znajdziemy takie gatunki jak: jarząb mączny, buk pospolity, głóg pośredni oraz klon zwyczajny. Drzewa zostały posadzone w trzech miejscach na terenie Górki Środulskiej, przy ul. Gwiezdnej oraz przy ul. Ostrogórskiej. Projekt miał na celu zazielenić oraz zrekompensować biologicznie ulice, parki i skwery drzewami o obwodzie pnia od 16 do 20 cm.

370szt.

p o s a w d z o n y c h
d r z e w

1110szt.

p a l i k ó w

1000m

t a ś m y
d o  s t a b i l i z a c j i
d r z e w

Obsadzenie terenu
Sosnowiec

Prace związane z nasadzeniem drzew zostały wykonane na zlecenie Zagłębiowskiego Parku Sportowego w zamian za wycięte drzew pod stadion, halę oraz lądowisko na Górce Środulskiej w Sosnowcu. ZPS został zobowiązany do nasadzeń 370 drzew w I. etapie, zaś w II. etapie nasadzonych będzie 2500 drzew. Wśród drzew, które zostały posadzone znajdziemy takie gatunki jak: jarząb mączny, buk pospolity, głóg pośredni oraz klon zwyczajny. Drzewa zostały posadzone w trzech miejscach na terenie Górki Środulskiej, przy ul. Gwiezdnej oraz przy ul. Ostrogórskiej. Projekt miał na celu zazielenić oraz zrekompensować biologicznie ulice, parki i skwery drzewami o obwodzie pnia od 16 do 20 cm.

370szt.

p o s a w d z o n y c h
d r z e w

1110szt.

p a l i k ó w

1000m

t a ś m y
d o  s t a b i l i z a c j i
d r z e w

nasadzenia-sosnowiec (2)nasadzenia-sosnowiec (3)nasadzenia-sosnowiec (1)
nasadzenia-sosnowiec (2)nasadzenia-sosnowiec (3)nasadzenia-sosnowiec (1)
INWESTOR
Zagłębiowski Park Sportowy Sp. z o.o.
PROJEKT

2020

REALIZACJA

2020

https://www.embed-map.com

Obsadzenie terenu
Sosnowiec

Prace związane z nasadzeniem drzew zostały wykonane na zlecenie Zagłębiowskiego Parku Sportowego w zamian za wycięte drzew pod stadion, halę oraz lądowisko na Górce Środulskiej w Sosnowcu. ZPS został zobowiązany do nasadzeń 370 drzew w I. etapie, zaś w II. etapie nasadzonych będzie 2500 drzew. Wśród drzew, które zostały posadzone znajdziemy takie gatunki jak: jarząb mączny, buk pospolity, głóg pośredni oraz klon zwyczajny. Drzewa zostały posadzone w trzech miejscach na terenie Górki Środulskiej, przy ul. Gwiezdnej oraz przy ul. Ostrogórskiej. Projekt miał na celu zazielenić oraz zrekompensować biologicznie ulice, parki i skwery drzewami o obwodzie pnia od 16 do 20 cm.

370szt.

p o s a w d z o n y c h
d r z e w

1110szt.

p a l i k ó w

50m3

k o r y
u z u p e ł n i a j ą c ej