INWESTOR
Miasto Uniejów
PROJEKT

2017 | „KERRIA” Piórkowski, spółka jawna

REALIZACJA

2019 - 2020

KOLEGIATAPOWRÓT DO GALERII
Uniejów


W ramach inwestycji na terenie kościoła przeprowadzono rozbiórkę istniejącego ogrodzenia i zbudowano nowe murowane z cegły. Zrenewowano krzyże żelazny i drewniany, oraz zainstalowano system nawadniania. Dodatkowo, dokonano nasadzeń roślin, tworząc atrakcyjne i funkcjonalne otoczenie dla społeczności parafialnej.

1szt.

C e g l a n y
m u r

1szt.

R e n o w a c j a
k r z y ż a

2000m2

N a s a d z e n i a

KOLEGIATA
Uniejów

W ramach inwestycji na terenie kościoła przeprowadzono rozbiórkę istniejącego ogrodzenia i zbudowano nowe murowane z cegły. Zrenewowano krzyże żelazny i drewniany, oraz zainstalowano system nawadniania. Dodatkowo, dokonano nasadzeń roślin, tworząc atrakcyjne i funkcjonalne otoczenie dla społeczności parafialnej.

1szt.

C e g l a n y
m u r

1szt.

R e n o w a c j a
k r z y ż a

2000m2

N a s a d z e n i a

uniejow-kolegiata (4)uniejow-kolegiata (3)uniejow-kolegiata (2)uniejow-kolegiata (1)
uniejow-kolegiata (4)uniejow-kolegiata (3)uniejow-kolegiata (2)uniejow-kolegiata (1)
INWESTOR
Miasto Uniejów
PROJEKT

2017 | „KERRIA” Piórkowski, spółka jawna

REALIZACJA

2019 - 2020

https://www.embed-map.com

KOLEGIATA
Uniejów

W ramach inwestycji na terenie kościoła przeprowadzono rozbiórkę istniejącego ogrodzenia i zbudowano nowe murowane z cegły. Zrenewowano krzyże żelazny i drewniany, oraz zainstalowano system nawadniania. Dodatkowo, dokonano nasadzeń roślin, tworząc atrakcyjne i funkcjonalne otoczenie dla społeczności parafialnej.

1szt.

C e g l a n y
m u r

1szt.

R e n o w a c j a
k r z y ż a

2000m2

N a s a d z e n i a