INWESTOR
Gmina Miejska Ciechanów
PROJEKT

2021 | SORTED SP. Z O.O.

REALIZACJA

2021

PARK TRAMPOLINOWYPOWRÓT DO GALERII
Ciechanów


Projekt przeprowadzany był w trybie zaprojektuj-wybuduj i zakładał stworzenie miejskiego parku trampolinowo-linowo-wspinaczkowego. Teren początkowo nie był zupełnie zagospodarowany. W ramach inwestycji wbudowane zostały zestawy linowe, ścianki wspinaczkowe oraz trampoliny. Całość przestrzeni zabawowej wykończona jest nawierzchnią bezpieczną piaskową.

8

e l e m e n t ó w
w y p o s a ż e n i a
p a r k u

70m2

k o s t k i
b e t o n o w e j

600m2

b e z p i e c z n e j
n a w i e r z c h n i

120mb

o g r o d z e n i a

PARK TRAMPOLINOWY
Ciechanów

Projekt przeprowadzany był w trybie zaprojektuj-wybuduj i zakładał stworzenie miejskiego parku trampolinowo-linowo-wspinaczkowego. Teren początkowo nie był zupełnie zagospodarowany. W ramach inwestycji wbudowane zostały zestawy linowe, ścianki wspinaczkowe oraz trampoliny. Całość przestrzeni zabawowej wykończona jest nawierzchnią bezpieczną piaskową.

8

e l e m e n t ó w
w y p o s a ż e n i a
p a r k u

70m2

k o s t k i
b e t o n o w e j

600m2

b e z p i e c z n e j
n a w i e r z c h n i

120mb

o g r o d z e n i a

brak-zdjecia
brak-zdjecia
INWESTOR
Gmina Miejska Ciechanów
PROJEKT

2021 | SORTED SP. Z O.O.

REALIZACJA

2021

https://www.embed-map.com

PARK TRAMPOLINOWY
Ciechanów

Projekt przeprowadzany był w trybie zaprojektuj-wybuduj i zakładał stworzenie miejskiego parku trampolinowo-linowo-wspinaczkowego. Teren początkowo nie był zupełnie zagospodarowany. W ramach inwestycji wbudowane zostały zestawy linowe, ścianki wspinaczkowe oraz trampoliny. Całość przestrzeni zabawowej wykończona jest nawierzchnią bezpieczną piaskową.

8

e l e m e n t ó w
w y p o s a ż e n i a
p a r k u

70m2

k o s t k i
b e t o n o w e j

600m2

b e z p i e c z n e j
n a w i e r z c h n i

120mb

o g r o d z e n i a