INWESTOR
Miasto Warszawa, Urząd Dzielnicy Ursus
PROJEKT

2019 | ABIES, LS PROJECT

REALIZACJA

2020

EKOparkPOWRÓT DO GALERII
Ursus – Warszawa


Teren dawnych nieużytków dzielnicy Ursus został przekształcony w park naturalistyczny, tworząc przestrzeń przyjazną do wypoczynku oraz w poszanowaniu dla wartości ekologicznych. Nowo utworzony kompleks stanowi doskonałe miejsce rekreacji, edukacji ekologicznej i aktywności zarówno dla dorosłych: siłownia plenerowa, street work-out, jak i dzieci, które z radością spędzą czas na „naturalnym” placu zabaw stworzonym w formie robinsonady. Oświetlenie parku jest zasilane odnawialnym źródłem energii z paneli fotowoltaicznych. Wyróżniającymi się obiektami małej architektury są zacieniacze – ażurowe zadaszenia nad platformami wypoczynkowymi.

267m2

z a c i e n i a c z y

1400m2

n a w i e r z c h i
m i n e r a l n e j

540m2

d r e w n i a n y c h
t a r a s ó w

EKOpark
Ursus – Warszawa

Teren dawnych nieużytków dzielnicy Ursus został przekształcony w park naturalistyczny, tworząc przestrzeń przyjazną do wypoczynku oraz w poszanowaniu dla wartości ekologicznych. Nowo utworzony kompleks stanowi doskonałe miejsce rekreacji, edukacji ekologicznej i aktywności zarówno dla dorosłych: siłownia plenerowa, street work-out, jak i dzieci, które z radością spędzą czas na „naturalnym” placu zabaw stworzonym w formie robinsonady. Oświetlenie parku jest zasilane odnawialnym źródłem energii z paneli fotowoltaicznych. Wyróżniającymi się obiektami małej architektury są zacieniacze – ażurowe zadaszenia nad platformami wypoczynkowymi.

267m2

z a c i e n i a c z y

1400m2

n a w i e r z c h i
m i n e r a l n e j

30

t a b l i c
e d u k a c y j n y c h

EKOpark (2)EKOpark (7)EKOpark (5)EKOpark (4)EKOpark (3)EKOpark (1)
EKOpark (2)EKOpark (7)EKOpark (5)EKOpark (4)EKOpark (3)EKOpark (1)
INWESTOR
Miasto Warszawa, Urząd Dzielnicy Ursus
PROJEKT

2019 | ABIES, LS PROJECT

REALIZACJA

2020

https://www.embed-map.com

EKOpark
Ursynów – Warszawa

Teren dawnych nieużytków dzielnicy Ursus został przekształcony w park naturalistyczny, tworząc przestrzeń przyjazną do wypoczynku oraz w poszanowaniu dla wartości ekologicznych. Nowo utworzony kompleks stanowi doskonałe miejsce rekreacji, edukacji ekologicznej i aktywności zarówno dla dorosłych: siłownia plenerowa, street work-out, jak i dzieci, które z radością spędzą czas na „naturalnym” placu zabaw stworzonym w formie robinsonady. Oświetlenie parku jest zasilane odnawialnym źródłem energii z paneli fotowoltaicznych. Wyróżniającymi się obiektami małej architektury są zacieniacze – ażurowe zadaszenia nad platformami wypoczynkowymi.

267m2

z a c i e n i a c z y

1400m2

n a w i e r z c h i
m i n e r a l n e j

540m2

d r e w n i a n y c h
t a r a s ó w