INWESTOR
Miasto Piastów
PROJEKT

2016 – 2018

REALIZACJA

2018

OBSADZENIE TERENUPOWRÓT DO GALERII
Miasto Piastów


Realizacja odbywała się w ramach projektu polegającego na modernizacji parków, zieleńców oraz obszarów w obrębie głównych dróg w mieście. Wykonaliśmy nasadzenia drzew, krzewów i bylin, a także dokonaliśmy renowacji istniejących trawników. Zamontowaliśmy również poidełka i budki dla ptaków, tablice informacyjne oraz domki dla owadów. W miejscach gdzie były monokultury trawników pojawiły się piękne, kwitnące krzewy w dużych rozmiarach co momentalnie podniosło walory estetyczne miasta. Rewitalizacją objęte były wszystkie dzielnice Piastowa, dzięki czemu każdy z mieszkańców może doceniać naszą pracę.

313 800 szt.

r o ś l i n
p o s a d z o n y c h  n a
p o w i e r z c h n i  1 1 0 0 0 0 m2


249szt.

d r z e w

24szt.

e l e m e n t ó w
D F A

8

t a b l i c
i n f o r m a c y j n y c h

OBSADZENIE TERENU
Miasto Piastów

Realizacja odbywała się w ramach projektu polegającego na modernizacji parków, zieleńców oraz obszarów w obrębie głównych dróg w mieście. Wykonaliśmy nasadzenia drzew, krzewów i bylin, a także dokonaliśmy renowacji istniejących trawników. Zamontowaliśmy również poidełka i budki dla ptaków, tablice informacyjne oraz domki dla owadów. W miejscach gdzie były monokultury trawników pojawiły się piękne, kwitnące krzewy w dużych rozmiarach co momentalnie podniosło walory estetyczne miasta. Rewitalizacją objęte były wszystkie dzielnice Piastowa, dzięki czemu każdy z mieszkańców może doceniać naszą pracę.

313 800 szt.

r o ś l i n
p o s a d z o n y c h  n a
p o w i e r z c h n i  1 1 0 0 0 0 m2


249szt.

d r z e w

24szt.

e l e m e n t ó w
D F A

8

t a b l i c
i n f o r m a c y j n y c h

piastow-nasadzenia-mainpiastow-nasadzenia (9)piastow-nasadzenia (7)piastow-nasadzenia (6)piastow-nasadzenia (5)piastow-nasadzenia (4)piastow-nasadzenia (3)piastow-nasadzenia (2.1)piastow-nasadzenia (2)piastow-nasadzenia (1)
piastow-nasadzenia-mainpiastow-nasadzenia (9)piastow-nasadzenia (7)piastow-nasadzenia (6)piastow-nasadzenia (5)piastow-nasadzenia (4)piastow-nasadzenia (3)piastow-nasadzenia (2.1)piastow-nasadzenia (2)piastow-nasadzenia (1)
INWESTOR
Miasto Piastów
PROJEKT

2016 – 2018

REALIZACJA

2018

https://www.embed-map.com

OBSADZENIE TERENU
Miasto Piastów

Realizacja odbywała się w ramach projektu polegającego na modernizacji parków, zieleńców oraz obszarów w obrębie głównych dróg w mieście. Wykonaliśmy nasadzenia drzew, krzewów i bylin, a także dokonaliśmy renowacji istniejących trawników. Zamontowaliśmy również poidełka i budki dla ptaków, tablice informacyjne oraz domki dla owadów. W miejscach gdzie były monokultury trawników pojawiły się piękne, kwitnące krzewy w dużych rozmiarach co momentalnie podniosło walory estetyczne miasta. Rewitalizacją objęte były wszystkie dzielnice Piastowa, dzięki czemu każdy z mieszkańców może doceniać naszą pracę.

313 800 szt.

r o ś l i n
p o s a d z o n y c h  n a
p o w i e r z c h n i  1 1 0 0 0 0 m2

249szt.

d r z e w

24szt.

e l e m e n t ó w
D F A

8

t a b l i c
i n f o r m a c y j n y c h