INWESTOR
Miasto Żyrardów
PROJEKT

2021

REALIZACJA

2021

Obsadzenie terenuPOWRÓT DO GALERII
Żyrardów


Realizacja polegała na obsadzeniu terenów zieleni przyulicznych, obejmowała głównie ulice Piękną, Waryńskiego, Izy Zielińskiej, JJ Kacperskiej. Nasadzenia obejmowały krzewy, byliny oraz drzewa ozdobne. W kojarzonym z epoką industrializmu mieście udało się wprowadzić ciekawe gatunki krzewów, oraz urozmaicić wygląd poprzemysłowych terenów.

7200m2

p o w i e r z c h n i
n a s a d z e ń

30szt.

d r z e w

1500szt.

k r z e w ó w
i  b y l i n

Obsadzenie terenu
Żyrardów

Realizacja polegała na obsadzeniu terenów zieleni przyulicznych, obejmowała głównie ulice Piękną, Waryńskiego, Izy Zielińskiej, JJ Kacperskiej. Nasadzenia obejmowały krzewy, byliny oraz drzewa ozdobne. W kojarzonym z epoką industrializmu mieście udało się wprowadzić ciekawe gatunki krzewów, oraz urozmaicić wygląd poprzemysłowych terenów.

7200m2

p o w i e r z c h n i
n a s a d z e ń

30szt.

d r z e w

1500szt.

k r z e w ó w
i  b y l i n

nasadzenia-zyrardow (2)nasadzenia-zyrardow (1)
nasadzenia-zyrardow (2)nasadzenia-zyrardow (1)
INWESTOR
Miasto Żyrardów
PROJEKT

2021

REALIZACJA

2021

https://www.embed-map.com

Obsadzenie terenu
Żyrardów

Realizacja polegała na obsadzeniu terenów zieleni przyulicznych, obejmowała głównie ulice Piękną, Waryńskiego, Izy Zielińskiej, JJ Kacperskiej. Nasadzenia obejmowały krzewy, byliny oraz drzewa ozdobne. W kojarzonym z epoką industrializmu mieście udało się wprowadzić ciekawe gatunki krzewów, oraz urozmaicić wygląd poprzemysłowych terenów.

7200m2

p o w i e r z c h n i
n a s a d z e ń

30szt.

d r z e w

1500szt.

k r z e w ó w
i  b y l i n