INWESTOR
Gmina Solina
PROJEKT

2021

REALIZACJA

2021

OBSADZENIE TERENUPOWRÓT DO GALERII
Solina


Zakresem prac związanym z przygotowaniem i obsadzeniem terenu została objęta ul. Zdrojowa w miejscowości Polańczyk. Jest to jedna z głównych ulic, pełna obiektów turystycznych z pięknym widokiem na Jezioro Solińskie. Prace odbywały się na przełomie maja i czerwca 2021 roku. Zostało posadzonych 15 gatunków roślin w różnych odmianach m.in. róże, berberysy, tawuły, szałwie, kosodrzewiny.

10 000szt.

p o s a d z o n y c h
r o ś l i n

2500m2

o b s a d z o n e j
p o w i e r z c h n i

600m

z r e w i t a l i z o w a n e j
u l i c y

OBSADZENIE TERENU
Solina

Zakresem prac związanym z przygotowaniem i obsadzeniem terenu została objęta ul. Zdrojowa w miejscowości Polańczyk. Jest to jedna z głównych ulic, pełna obiektów turystycznych z pięknym widokiem na Jezioro Solińskie. Prace odbywały się na przełomie maja i czerwca 2021 roku. Zostało posadzonych 15 gatunków roślin w różnych odmianach m.in. róże, berberysy, tawuły, szałwie, kosodrzewiny.

10 000szt.

p o s a d z o n y c h
r o ś l i n

2500m2

o b s a d z o n e j
p o w i e r z c h n i

600m

z r e w i t a l i z o w a n e j
u l i c y

main-solinasolina (2)solina (1)solina (4)solina (3)
main-solinasolina (2)solina (1)solina (4)solina (3)
INWESTOR
Gmina Solina
PROJEKT

2021

REALIZACJA

2021

https://www.embed-map.com

OBSADZENIE TERENU
Solana

Zakresem prac związanym z przygotowaniem i obsadzeniem terenu została objęta ul. Zdrojowa w miejscowości Polańczyk. Jest to jedna z głównych ulic, pełna obiektów turystycznych z pięknym widokiem na Jezioro Solińskie. Prace odbywały się na przełomie maja i czerwca 2021 roku. Zostało posadzonych 15 gatunków roślin w różnych odmianach m.in. róże, berberysy, tawuły, szałwie, kosodrzewiny.

10 000szt.

p o s a d z o n y c h
r o ś l i n

2500m2

o b s a d z o n e j
p o w i e r z c h n i

600m

z r e w i t a l i z o w a n e j
u l i c y