INWESTOR
Gmina Bytom, MZDiM w Bytomiu
PROJEKT

2020

REALIZACJA

2021/2022

MODERNIZACJA ZABYTKOWEJ ULICZKIPOWRÓT DO GALERII
Bytom


Projekt obejmował rewitalizację i modernizację zabytkowej uliczki znajdującej się w centrum miasta Bytom – ul. Zaułek. Oprócz uliczki przebudowie podlegał plac – dziedziniec, znajdujący się między kamienicami położonymi wzdłuż ulic Jainty, Gliwickiej, Piastów Bytomskich. Projekt zakładał integrację małego dziedzińca południowego oraz większego, położonego od strony północnej. Zagospodarowanie terenu zostało dopełnione małą architekturą w zakresie donic, ławek, multimedialnych gablot oraz oświetlenia.

75mb

U l i c z k a
z e  s t a r o b r u k u

35mb

Ł a w k i  z
d r e w n a  i r o k o

100m2

N a s a d z e n i a
r o ś l i n

MODERNIZACJA ZABYTKOWEJ ULICZKI
Bytom

Projekt obejmował rewitalizację i modernizację zabytkowej uliczki znajdującej się w centrum miasta Bytom – ul. Zaułek. Oprócz uliczki przebudowie podlegał plac – dziedziniec, znajdujący się między kamienicami położonymi wzdłuż ulic Jainty, Gliwickiej, Piastów Bytomskich. Projekt zakładał integrację małego dziedzińca południowego oraz większego, położonego od strony północnej. Zagospodarowanie terenu zostało dopełnione małą architekturą w zakresie donic, ławek, multimedialnych gablot oraz oświetlenia.

75mb

U l i c z k a
z e  s t a r o b r u k u

35mb

Ł a w k i  z
d r e w n a  i r o k o

100m2

N a s a d z e n i a
r o ś l i n

bytom-zabytkowy-zaulek (1)bytom-zabytkowy-zaulek (2)bytom-zabytkowy-zaulek (3)
bytom-zabytkowy-zaulek (1)bytom-zabytkowy-zaulek (2)bytom-zabytkowy-zaulek (3)
INWESTOR
Gmina Bytom, MZDiM w Bytomiu
PROJEKT

2020

REALIZACJA

2021/2022

https://www.embed-map.com

MODERNIZACJA ZABYTKOWEJ ULICZKI
Bytom

Projekt obejmował rewitalizację i modernizację zabytkowej uliczki znajdującej się w centrum miasta Bytom – ul. Zaułek. Oprócz uliczki przebudowie podlegał plac – dziedziniec, znajdujący się między kamienicami położonymi wzdłuż ulic Jainty, Gliwickiej, Piastów Bytomskich. Projekt zakładał integrację małego dziedzińca południowego oraz większego, położonego od strony północnej. Zagospodarowanie terenu zostało dopełnione małą architekturą w zakresie donic, ławek, multimedialnych gablot oraz oświetlenia.

75mb

U l i c z k a
z e  s t a r o b r u k u

35mb

Ł a w k i  z
d r e w n a  i r o k o

100m2

N a s a d z e n i a
r o ś l i n