INWESTOR
Zarząd Zieleni m. st. Warszawy
PROJEKT

2018

REALIZACJA

2018 – 2021

DrzewaPOWRÓT DO GALERII
ZZW – Pielęgnacja zieleni w Warszawie


Prace związane z nasadzeniami drzew odbywały się w latach 2018-2021 na zlecenie Zarządu Zieleni m.st. Warszawy. Projekt miał na celu zazielenić ulice, parki oraz skwery stolicy kilkuletnimi drzewami, o obwodzie pnia od 16 do 45 cm. Wśród drzew, które zostały posadzone znajdziemy takie gatunki jak: klon, leszczyna, różnego rodzaju dęby, lipy, jesiony czy brzozy. Prace zostały prowadzone na terenie 7 dzielnic m. st. Warszawy.

2540szt.

n a s a d z o n y c h
d r z e w

7620szt.

p a l i k ó w

8000m

t a ś m y
s t a b i l i z u j ą c e j

Drzewa
ZZW – Pielęgnacja zieleni w Warszawie

Prace związane z nasadzeniami drzew odbywały się w latach 2018-2021 na zlecenie Zarządu Zieleni m.st. Warszawy. Projekt miał na celu zazielenić ulice, parki oraz skwery stolicy kilkuletnimi drzewami, o obwodzie pnia od 16 do 45 cm. Wśród drzew, które zostały posadzone znajdziemy takie gatunki jak: klon, leszczyna, różnego rodzaju dęby, lipy, jesiony czy brzozy. Prace zostały prowadzone na terenie 7 dzielnic m. st. Warszawy.

2540szt.

n a s a d z o n y c h
d r z e w

7620szt.

p a l i k ó w

8000m

t a ś m y
s t a b i l i z u j ą c e j

zzw-drzewa-warszawa (3)zzw-drzewa-warszawa (1)zzw-drzewa-warszawa (4)zzw-drzewa-warszawa (5)zzw-drzewa-warszawa (2)zzw-drzewa-warszawa (6)
zzw-drzewa-warszawa (3)zzw-drzewa-warszawa (1)zzw-drzewa-warszawa (4)zzw-drzewa-warszawa (5)zzw-drzewa-warszawa (2)zzw-drzewa-warszawa (6)
INWESTOR
Zarząd Zieleni m. st. Warszawy
PROJEKT

2018

REALIZACJA

2018 – 2021

https://www.embed-map.com

Drzewa
ZZW – Pielęgnacja zieleni w Warszawie

Prace związane z nasadzeniami drzew odbywały się w latach 2018-2021 na zlecenie Zarządu Zieleni m.st. Warszawy. Projekt miał na celu zazielenić ulice, parki oraz skwery stolicy kilkuletnimi drzewami, o obwodzie pnia od 16 do 45 cm. Wśród drzew, które zostały posadzone znajdziemy takie gatunki jak: klon, leszczyna, różnego rodzaju dęby, lipy, jesiony czy brzozy. Prace zostały prowadzone na terenie 7 dzielnic m. st. Warszawy.

2540szt.

n a s a d z o n y c h
d r z e w

7620szt.

p a l i k ó w

8000m

t a ś m y
s t a b i l i z u j ą c e j