INWESTOR
Gmina Brwinów
PROJEKT

2021

REALIZACJA

2021

PARK NIEPODEGŁOŚCIPOWRÓT DO GALERII
Brwinów


Teren pośród starego drzewostanu został zagospodarowany na cele rekreacyjne i edukacyjne. Powstały utwardzone kostką i żwirem place, alejki i ścieżki oraz tarasy, w tym taras nad rowem drenażowym na konstrukcji stalowej. Przy głównej alei zostały ustawione ławki oraz stoły, a na placu optycznym pojawiło się ujęcie wody pitnej. Na placu optycznym zostały zamontowane urządzenia edukacyjne dla dzieci takie jak pryzmat, peryskop, kalejdoskop gigant, krzywe zwierciadło, lustro walcowe, tarcza newtona czy spirala.

660m2

k o s t k i
b e t o n o w e j

380m2

d e s k i
k o m p o z y t o w e j

280m2

n a w i e r z c h n i
ż w i r o w e j

PARK NIEPODLEGŁOŚCI
Brwinów

Teren pośród starego drzewostanu został zagospodarowany na cele rekreacyjne i edukacyjne. Powstały utwardzone kostką i żwirem place, alejki i ścieżki oraz tarasy, w tym taras nad rowem drenażowym na konstrukcji stalowej. Przy głównej alei zostały ustawione ławki oraz stoły, a na placu optycznym pojawiło się ujęcie wody pitnej. Na placu optycznym zostały zamontowane urządzenia edukacyjne dla dzieci takie jak pryzmat, peryskop, kalejdoskop gigant, krzywe zwierciadło, lustro walcowe, tarcza newtona czy spirala.

660m2

k o s t k i
b e t o n o w e j

380m2

d e s k i
k o m p o z y t o w e j

280m2

n a w i e r z c h n i
ż w i r o w e j

nowe-brwinow-park-niepodlegloscipark-niepodleglosci-brwinow (3)park-niepodleglosci-brwinow (2)park-niepodleglosci-brwinow (1)
nowe-brwinow-park-niepodlegloscipark-niepodleglosci-brwinow (3)park-niepodleglosci-brwinow (2)park-niepodleglosci-brwinow (1)
INWESTOR
Gmina Brwinów
PROJEKT

2021

REALIZACJA

2021

https://www.embed-map.com

PARK NIEPODLEGŁOŚCI
Brwinów

Teren pośród starego drzewostanu został zagospodarowany na cele rekreacyjne i edukacyjne. Powstały utwardzone kostką i żwirem place, alejki i ścieżki oraz tarasy, w tym taras nad rowem drenażowym na konstrukcji stalowej. Przy głównej alei zostały ustawione ławki oraz stoły, a na placu optycznym pojawiło się ujęcie wody pitnej. Na placu optycznym zostały zamontowane urządzenia edukacyjne dla dzieci takie jak pryzmat, peryskop, kalejdoskop gigant, krzywe zwierciadło, lustro walcowe, tarcza newtona czy spirala.

660m2

k o s t k i
b e t o n o w e j

380m2

d e s k i
k o m p o z y t o w e j

280m2

n a w i e r z c h n i
ż w i r o w e j