INWESTOR
Miasto Żyrardów
PROJEKT

2021

REALIZACJA

2021

Obsadzenie terenuPOWRÓT DO GALERII
Ząbki


Dokonaliśmy nasadzeń drzew i krzewów w zakresie realizacji projektu pn. „ Zielona przestrzeń – rozwój i modernizacja terenów zieleni w Mieście Ząbki”. Gatunki posadzone w mieście to np. berberysy, irgi, trzmieliny, forsycje, miskanty, cisy, róże w różnych kolorach i odmianach i wiele innych. W zakres nasadzeń wchodziły następujące obszary Miasta Ząbek: park im. M. Szuberta, skwer przy ul. Moniuszki i ul. Prusa, rondo Tulińskich wzdłuż ulic: Wolności, P. Skargi, Szpitalna i Wojska Polskiego, skwer przy ul. Sikorskiego róg ul. Gajowa i ul. Kołłątaja róg ul. Szkolnej oraz wzdłuż 17 ulic, wzdłuż ulic: Maczka, Powstańców, Skrajna, Zycha, ciąg ul. Złota-Herberta.

49000m2

p o w i e r z c h n i
n a s a d z e ń


131szt.

d r z e w

39393szt.

k r z e w ó w
i  b y l i n

Obsadzenie terenu
Ząbki

Dokonaliśmy nasadzeń drzew i krzewów w zakresie realizacji projektu pn. „ Zielona przestrzeń – rozwój i modernizacja terenów zieleni w Mieście Ząbki”. Gatunki posadzone w mieście to np. berberysy, irgi, trzmieliny, forsycje, miskanty, cisy, róże w różnych kolorach i odmianach i wiele innych. W zakres nasadzeń wchodziły następujące obszary Miasta Ząbek: park im. M. Szuberta, skwer przy ul. Moniuszki i ul. Prusa, rondo Tulińskich wzdłuż ulic: Wolności, P. Skargi, Szpitalna i Wojska Polskiego, skwer przy ul. Sikorskiego róg ul. Gajowa i ul. Kołłątaja róg ul. Szkolnej oraz wzdłuż 17 ulic, wzdłuż ulic: Maczka, Powstańców, Skrajna, Zycha, ciąg ul. Złota-Herberta.

49000m2

p o w i e r z c h n i
n a s a d z e ń


131szt.

d r z e w

39393szt.

k r z e w ó w
i  b y l i n

brak-zdjecia
brak-zdjecia
INWESTOR
Miasto Żyrardów
PROJEKT

2021

REALIZACJA

2021

https://www.embed-map.com

Obsadzenie terenu
Ząbki

Dokonaliśmy nasadzeń drzew i krzewów w zakresie realizacji projektu pn. „ Zielona przestrzeń – rozwój i modernizacja terenów zieleni w Mieście Ząbki”. Gatunki posadzone w mieście to np. berberysy, irgi, trzmieliny, forsycje, miskanty, cisy, róże w różnych kolorach i odmianach i wiele innych. W zakres nasadzeń wchodziły następujące obszary Miasta Ząbek: park im. M. Szuberta, skwer przy ul. Moniuszki i ul. Prusa, rondo Tulińskich wzdłuż ulic: Wolności, P. Skargi, Szpitalna i Wojska Polskiego, skwer przy ul. Sikorskiego róg ul. Gajowa i ul. Kołłątaja róg ul. Szkolnej oraz wzdłuż 17 ulic, wzdłuż ulic: Maczka, Powstańców, Skrajna, Zycha, ciąg ul. Złota-Herberta.

49000m2

p o w i e r z c h n i
n a s a d z e ń

131szt.

d r z e w

39393szt.

k r z e w ó w
i  b y l i n