INWESTOR
Gmina Jarocin
PROJEKT

2022

REALIZACJA

2022

ZAGOSP. TERENÓW ZIELENIPOWRÓT DO GALERII
Jarocin


Zakres inwestycji obejmował zagospodarowanie terenów zieleni przyulicznej oraz skwerów znajdujących się przy ul. Wojska Polskiego w Jarocinie. Celem było wprowadzenie większej ilości zieleni do przestrzeni publicznych. Wykonane zostały również nawierzchnie mineralne. Teren został wyposażony w elementy małej architektury tj.: ławki, kosze na odpady oraz stojaki rowerowe.

159szt.

D r z e w a

23 240szt.

K r z e w y

20 000szt.

B y l i n y
i  t r a w y
o z d o b n e

830m2

N a w i e r z c h n i e
m i n e r a l n e

ZAGOSP. TERENÓW ZIELENI
Jarocin

Zakres inwestycji obejmował zagospodarowanie terenów zieleni przyulicznej oraz skwerów znajdujących się przy ul. Wojska Polskiego w Jarocinie. Celem było wprowadzenie większej ilości zieleni do przestrzeni publicznych. Wykonane zostały również nawierzchnie mineralne. Teren został wyposażony w elementy małej architektury tj.: ławki, kosze na odpady oraz stojaki rowerowe.

159szt.

D r z e w a

23 240szt.

K r z e w y

20 000szt.

B y l i n y
i  t r a w y
o z d o b n e

830m2

N a w i e r z c h n i e
m i n e r a l n e

Jarocin (1)Jarocin (3)Jarocin (2)Jarocin (4)
Jarocin (1)Jarocin (3)Jarocin (2)Jarocin (4)
INWESTOR
Gmina Jarocin
PROJEKT

2022

REALIZACJA

2022

https://www.embed-map.com

ZAGOSP. TERENÓW ZIELENI
Jarocin

Zakres inwestycji obejmował zagospodarowanie terenów zieleni przyulicznej oraz skwerów znajdujących się przy ul. Wojska Polskiego w Jarocinie. Celem było wprowadzenie większej ilości zieleni do przestrzeni publicznych. Wykonane zostały również nawierzchnie mineralne. Teren został wyposażony w elementy małej architektury tj.: ławki, kosze na odpady oraz stojaki rowerowe.

159szt.

D r z e w a

23 240szt.

K r z e w y

20 000szt.

B y l i n y
i  t r a w y
o z d o b n e

830m2

N a w i e r z c h n i e
m i n e r a l n e