INWESTOR
Gmina Grodzisk Mazowiecki
PROJEKT

2019

REALIZACJA

2021/2022

TĘŻNIAPOWRÓT DO GALERII
Grodzisk Mazowiecki


Tężnia w Grodzisku ma kształt wieloboku i składa się z dachu wielospadowego, a w najwyższym punkcie (wierzchołku dachu) ma wysokość 8,13m. Uroku drewnianej konstrukcji dodają ozdoby krzyżowe i świdermajery na barierkach. Wykończenie dachu to nietypowe pokrycie w postaci wióra osikowego, które jest popularne na Podlasiu.

1szt.

T ę ż n i a

9 000l

Z b i o r n i k

25szt.

E l e m e n t y
m a ł e j
a r c h i t e k t u r y

TĘŻNIA
Grodzisk Mazowiecki

Tężnia w Grodzisku ma kształt wieloboku i składa się z dachu wielospadowego, a w najwyższym punkcie (wierzchołku dachu) ma wysokość 8,13m. Uroku drewnianej konstrukcji dodają ozdoby krzyżowe i świdermajery na barierkach. Wykończenie dachu to nietypowe pokrycie w postaci wióra osikowego, które jest popularne na Podlasiu.

1szt.

T ę ż n i a

9 000l

Z b i o r n i k

25szt.

E l e m e n t y
m a ł e j
a r c h i t e k t u r y

grodzisk-mazowieckie-teznia-2022 (3)grodzisk-mazowieckie-teznia-2022 (1)grodzisk-mazowieckie-teznia-2022 (2)
grodzisk-mazowieckie-teznia-2022 (3)grodzisk-mazowieckie-teznia-2022 (1)grodzisk-mazowieckie-teznia-2022 (2)
INWESTOR
Gmina Grodzisk Mazowiecki
PROJEKT

2019

REALIZACJA

2021/2022

https://www.embed-map.com

TĘŻNIA
Grodzisk Mazowiecki

Tężnia w Grodzisku ma kształt wieloboku i składa się z dachu wielospadowego, a w najwyższym punkcie (wierzchołku dachu) ma wysokość 8,13m. Uroku drewnianej konstrukcji dodają ozdoby krzyżowe i świdermajery na barierkach. Wykończenie dachu to nietypowe pokrycie w postaci wióra osikowego, które jest popularne na Podlasiu.

1szt.

T ę ż n i a

9 000l

Z b i o r n i k

25szt.

E l e m e n t y
m a ł e j
a r c h i t e k t u r y