INWESTOR
Gmina Piekary Śląskie
PROJEKT

2021 | SORTED SP. Z O.O.

REALIZACJA

2021

PARK BRZEZINYPOWRÓT DO GALERII
Piekary Śląskie


Projekt przeprowadzany był w trybie zaprojektuj-wybuduj zakładał odnowienie istniejącego Parku Brzeziny. Przestrzeń była mocno zaniedbana, a zniszczona nawierzchnia nie zachęcała do odwiedzania parku. Po przebudowie parku, Piekary Śląskie zyskały nowy atrakcyjny teren z odnowionymi nawierzchniami z kruszywa naturalnego oraz z małymi skwerami z urządzeniami zabawowymi dla dzieci, co zachęca do spędzania tam wolnego czasu.

528m2

n a w i e r z c h n i
b e z p i e c z n e j

343m2

w y b i e g u
d l a  p s ó w

39

e l e m e n t ó w
D F A

PARK BRZEZINY
Piekary Śląskie

Projekt przeprowadzany był w trybie zaprojektuj-wybuduj zakładał odnowienie istniejącego Parku Brzeziny. Przestrzeń była mocno zaniedbana, a zniszczona nawierzchnia nie zachęcała do odwiedzania parku. Po przebudowie parku, Piekary Śląskie zyskały nowy atrakcyjny teren z odnowionymi nawierzchniami z kruszywa naturalnego oraz z małymi skwerami z urządzeniami zabawowymi dla dzieci, co zachęca do spędzania tam wolnego czasu.

528m2

n a w i e r z c h n i
b e z p i e c z n e j

343m2

w y b i e g u
d l a  p s ó w

39

e l e m e n t ó w
D F A

piekary-slaskie (2)piekary-slaskie (3)piekary-slaskie (1)
piekary-slaskie (2)piekary-slaskie (3)piekary-slaskie (1)
INWESTOR
Gmina Piekary Śląskie
PROJEKT

2021 | SORTED SP. Z O.O.

REALIZACJA

2021

https://www.embed-map.com

PARK BRZEZINY
Piekary Śląskie

Projekt przeprowadzany był w trybie zaprojektuj-wybuduj zakładał odnowienie istniejącego Parku Brzeziny. Przestrzeń była mocno zaniedbana, a zniszczona nawierzchnia nie zachęcała do odwiedzania parku. Po przebudowie parku, Piekary Śląskie zyskały nowy atrakcyjny teren z odnowionymi nawierzchniami z kruszywa naturalnego oraz z małymi skwerami z urządzeniami zabawowymi dla dzieci, co zachęca do spędzania tam wolnego czasu.

528m2

n a w i e r z c h n i
b e z p i e c z n e j

343m2

w y b i e g u
d l a  p s ó w

39

e l e m e n t ó w
D F A