INWESTOR
Gmina Piaseczno
PROJEKT

2019 | SORTED SP. Z O.O.

REALIZACJA

2020

TARGOWISKO POWRÓT DO GALERII
Piaseczno


Projekt przeprowadzany był w trybie zaprojektuj-wybuduj i zakładał modernizację starego targowiska miejskiego. Przestrzeń była mocno zaniedbana, a zniszczona nawierzchnia nie zachęcała do odwiedzania targu. Po przebudowie placu, Piaseczno zyskało nowy atrakcyjny teren z małymi skwerami z zielenią i co zachęca do spędzania tam wolnego czasu, a nowa nawierzchnia z kostki bezfazowej, umożliwia mieszkańcom miejsce do nauki np. jazdy na rowerze.

75

n o w y c h
d r z e w

1,5ha

k o s t k i
b e t o n o w e j

1,5km

k r a w ę ż n i k ó w
b e t o n o w y c h

4

z b i o r n i k i
r e t e n c y j n e

TARGOWISKO
Piaseczno

Projekt przeprowadzany był w trybie zaprojektuj-wybuduj i zakładał modernizację starego targowiska miejskiego. Przestrzeń była mocno zaniedbana, a zniszczona nawierzchnia nie zachęcała do odwiedzania targu. Po przebudowie placu, Piaseczno zyskało nowy atrakcyjny teren z małymi skwerami z zielenią i co zachęca do spędzania tam wolnego czasu, a nowa nawierzchnia z kostki bezfazowej, umożliwia mieszkańców miejsce do nauki np. jazdy na rowerze.

75

n o w y c h
d r z e w

1,5ha

k o s t k i
b e t o n o w e j

1,5km

k r a w ę ż n i k ó w
b e t o n o w y c h

4

z b i o r n i k i
r e t e n c y j n e

TargowiskoTargowiskodefault
TargowiskoTargowiskodefault
INWESTOR
Gmina Piaseczno
PROJEKT

2019 | SORTED SP. Z O.O.

REALIZACJA

2020

https://www.embed-map.com

TARGOWISKO
Piaseczno

Projekt przeprowadzany był w trybie zaprojektuj-wybuduj i zakładał modernizację starego targowiska miejskiego. Przestrzeń była mocno zaniedbana, a zniszczona nawierzchnia nie zachęcała do odwiedzania targu. Po przebudowie placu, Piaseczno zyskało nowy atrakcyjny teren z małymi skwerami z zielenią i co zachęca do spędzania tam wolnego czasu, a nowa nawierzchnia z kostki bezfazowej, umożliwia mieszkańcom miejsce do nauki np. jazdy na rowerze.

75

n o w y c h
d r z e w

1,5ha

k o s t k i
b e t o n o w e j

1,5km

k r a w ę ż n i k ó w
b e t o n o w y c h

4

z b i o r n i k i
r e t e n c y j n e