INWESTOR
Miasto Otwock
PROJEKT

2021 | ARCHICON

REALIZACJA

2021

PLACPOWRÓT DO GALERII
Otwock


Inwestycja dotyczyła 1. etapu rewitalizacji zaniedbanej i niedostosowanej do potrzeb mieszkańców przestrzeni znajdującej się w centrum Otwocka. Inwestor zdecydował się na etapową rewitalizację terenów, co docelowo z założenia ma podnieść rangę terenów do poziomu wizytówki miasta. W ramach inwestycji zrealizowano większość prac w tym wykonanie nawierzchni, montaż elementów małej architektury czy nasadzenia zieleni. Jednak najbardziej przykuwającymi wzrok elementami są nietypowa fontanna-rzeka wraz z wodnym placem zabaw, liczne gabiony oraz ciąg zadaszonych pergoli.

4szt.

z i e l o n e
ś c i a n y

706m2

n a w i e r z c h n i

851m2

t e r e n ó w
z i e l e n i

1300kg

s t a l i

PLAC
Otwock

Inwestycja dotyczyła 1. etapu rewitalizacji zaniedbanej i niedostosowanej do potrzeb mieszkańców przestrzeni znajdującej się w centrum Otwocka. Inwestor zdecydował się na etapową rewitalizację terenów, co docelowo z założenia ma podnieść rangę terenów do poziomu wizytówki miasta. W ramach inwestycji zrealizowano większość prac w tym wykonanie nawierzchni, montaż elementów małej architektury czy nasadzenia zieleni. Jednak najbardziej przykuwającymi wzrok elementami są nietypowa fontanna-rzeka wraz z wodnym placem zabaw, liczne gabiony oraz ciąg zadaszonych pergoli.

4szt.

z i e l o n e
ś c i a n y

706m2

n a w i e r z c h n i

851m2

t e r e n ó w
z i e l e n i

1300kg

s t a l i

nowe-plac-niepodleglowsci-otwockotwock-plac-zdj-2023 (9)otwock-plac-zdj-2023 (8)otwock-plac-zdj-2023 (7)otwock-plac-zdj-2023 (6)otwock-plac-zdj-2023 (5)otwock-plac-zdj-2023 (4)otwock-plac-zdj-2023 (3)otwock-plac-zdj-2023 (2)otwock-plac-zdj-2023 (1)
nowe-plac-niepodleglowsci-otwockotwock-plac-zdj-2023 (9)otwock-plac-zdj-2023 (8)otwock-plac-zdj-2023 (7)otwock-plac-zdj-2023 (6)otwock-plac-zdj-2023 (5)otwock-plac-zdj-2023 (4)otwock-plac-zdj-2023 (3)otwock-plac-zdj-2023 (2)otwock-plac-zdj-2023 (1)
INWESTOR
Miasto Otwock
PROJEKT

2021 | ARCHICON

REALIZACJA

2021

https://www.embed-map.com

PLAC
Otwock

Inwestycja dotyczyła 1. etapu rewitalizacji zaniedbanej i niedostosowanej do potrzeb mieszkańców przestrzeni znajdującej się w centrum Otwocka. Inwestor zdecydował się na etapową rewitalizację terenów, co docelowo z założenia ma podnieść rangę terenów do poziomu wizytówki miasta. W ramach inwestycji zrealizowano większość prac w tym wykonanie nawierzchni, montaż elementów małej architektury czy nasadzenia zieleni. Jednak najbardziej przykuwającymi wzrok elementami są nietypowa fontanna-rzeka wraz z wodnym placem zabaw, liczne gabiony oraz ciąg zadaszonych pergoli.

4szt.

z i e l o n e
ś c i a n y

706m2

n a w i e r z c h n i

851m2

t e r e n ó w
z i e l e n i

1300kg

s t a l i