INWESTOR
Gmina Wałbrzych
PROJEKT

2021

REALIZACJA

2021/2022

TĘŻNIAPOWRÓT DO GALERII
Wałbrzych


Inwestycja dotycząca tężni solankowej w Wałbrzychu została wykonana w formule zaprojektuj i wybuduj. Projektowana tężnia została zbudowana z drewnianej konstrukcji w kształcie łuku z pergolą. Projekt obejmował instalację sanitarną i elektryczną, przyłącze wodno-kanalizacyjne, oświetlenie dekoracyjne tężni oraz małą architekturę.

100m2

T a r n i n a

23mb

O g r o d z e n i e

20szt.

E l e m e n t y
m a ł e j
a r c h i t e k t u r y

TĘŻNIA
Wałbrzych

Inwestycja dotycząca tężni solankowej w Wałbrzychu została wykonana w formule zaprojektuj i wybuduj. Projektowana tężnia została zbudowana z drewnianej konstrukcji w kształcie łuku z pergolą. Projekt obejmował instalację sanitarną i elektryczną, przyłącze wodno-kanalizacyjne, oświetlenie dekoracyjne tężni oraz małą architekturę.

100m2

T a r n i n a

23mb

O g r o d z e n i e

20szt.

E l e m e n t y
m a ł e j
a r c h i t e k t u r y

walbrzych-2022 (2)walbrzych-2022 (3)walbrzych-2022 (1)
walbrzych-2022 (2)walbrzych-2022 (3)walbrzych-2022 (1)
INWESTOR
Gmina Wałbrzych
PROJEKT

2021

REALIZACJA

2021/2022

https://www.embed-map.com

TĘŻNIA
Wałbrzych

Inwestycja dotycząca tężni solankowej w Wałbrzychu została wykonana w formule zaprojektuj i wybuduj. Projektowana tężnia została zbudowana z drewnianej konstrukcji w kształcie łuku z pergolą. Projekt obejmował instalację sanitarną i elektryczną, przyłącze wodno-kanalizacyjne, oświetlenie dekoracyjne tężni oraz małą architekturę.

100m2

T a r n i n a

23mb

O g r o d z e n i e

20szt.

E l e m e n t y
m a ł e j
a r c h i t e k t u r y