INWESTOR
Gmina Głuszyca
PROJEKT

2022 | Pracownia projektowa budownictwa ogólnego i przemysłowego Zbigniew Mazij

REALIZACJA

2022 - 2023

TARAS WIDOKOWYPOWRÓT DO GALERII
Głuszyca


Budowa drewnianego tarasu widokowego w formie osiemnastokąta usadowionego na punktowych fundamentach. Na środku tarasu zaprojektowano okrągłe siedzisko o konstrukcji stalowej pokryte kantówkami z modrzewia europejskiego. Całość zabezpieczona drewnianą balustradą wypełnioną siatką wykonaną ze stali nierdzewnej.

40m2

P o w i e r z c h n i a
t a r a s u

18szt.

I l o ś ć
f u n d a m e n t ó w

808m

W y s o k o ś ć
n . p . m .

TARAS WIDOKOWY
Głuszyca

Budowa drewnianego tarasu widokowego w formie osiemnastokąta usadowionego na punktowych fundamentach. Na środku tarasu zaprojektowano okrągłe siedzisko o konstrukcji stalowej pokryte kantówkami z modrzewia europejskiego. Całość zabezpieczona drewnianą balustradą wypełnioną siatką wykonaną ze stali nierdzewnej.

40m2

P o w i e r z c h n i a
t a r a s u

18szt.

I l o ś ć
f u n d a m e n t ó w

808m

W y s o k o ś ć
n . p . m .

defaultgluszyca (1)gluszyca (3)
defaultgluszyca (1)gluszyca (3)
INWESTOR
Gmina Głuszyca
PROJEKT

2022 | Pracownia projektowa budownictwa ogólnego i przemysłowego Zbigniew Mazij

REALIZACJA

2022 - 2023

https://www.embed-map.com

TARAS WIDOKOWY
Głuszyca

Budowa drewnianego tarasu widokowego w formie osiemnastokąta usadowionego na punktowych fundamentach. Na środku tarasu zaprojektowano okrągłe siedzisko o konstrukcji stalowej pokryte kantówkami z modrzewia europejskiego. Całość zabezpieczona drewnianą balustradą wypełnioną siatką wykonaną ze stali nierdzewnej.

40m2

P o w i e r z c h n i a
t a r a s u

18szt.

I l o ś ć
f u n d a m e n t ó w

808m

W y s o k o ś ć
n . p . m .