INWESTOR
Gmina Łomianki
PROJEKT

2020

REALIZACJA

2021/2022

PARK ARRTYSTÓWPOWRÓT DO GALERII
Łomianki


Projekt przewidywał przemianę pasa zieleni w pasie drogowym przy wykorzystaniu nawierzchni wodoprzepuszczalnej żywicznej w obrzeżu stalowym oraz nawierzchni poliuretanowej. Całość uzupełnia mała architektura w postaci trampolin, stojaków na rowery oraz koszy na śmieci a wykonana instalacja elektryczna umożliwia bezpieczniejsze poruszanie się również w nocy.

274m2

N a w i e r z c h n i a
m i n e r a l n o - ż y w i c z n a

12szt.

E l e m e n t y
m a ł e j
a r c h i t e k t u r y

52m2

N a w i e r z c h n i a
p o l i u r e t a n o w a

PARK ARRTYSTÓW
Łomianki

Projekt przewidywał przemianę pasa zieleni w pasie drogowym przy wykorzystaniu nawierzchni wodoprzepuszczalnej żywicznej w obrzeżu stalowym oraz nawierzchni poliuretanowej. Całość uzupełnia mała architektura w postaci trampolin, stojaków na rowery oraz koszy na śmieci a wykonana instalacja elektryczna umożliwia bezpieczniejsze poruszanie się również w nocy.

274m2

N a w i e r z c h n i a
m i n e r a l n o - ż y w i c z n a

12szt.

E l e m e n t y
m a ł e j
a r c h i t e k t u r y

52m2

N a w i e r z c h n i a
p o l i u r e t a n o w a

park-artystow-lomianki (2)park-artystow-lomianki (1)
park-artystow-lomianki (2)park-artystow-lomianki (1)
INWESTOR
Gmina Łomianki
PROJEKT

2020

REALIZACJA

2021/2022

https://www.embed-map.com

PARK ARRTYSTÓW
Łomianki

Projekt przewidywał przemianę pasa zieleni w pasie drogowym przy wykorzystaniu nawierzchni wodoprzepuszczalnej żywicznej w obrzeżu stalowym oraz nawierzchni poliuretanowej. Całość uzupełnia mała architektura w postaci trampolin, stojaków na rowery oraz koszy na śmieci a wykonana instalacja elektryczna umożliwia bezpieczniejsze poruszanie się również w nocy.

274m2

N a w i e r z c h n i a
m i n e r a l n o - ż y w i c z n a

12szt.

E l e m e n t y
m a ł e j
a r c h i t e k t u r y

52m2

N a w i e r z c h n i a
p o l i u r e t a n o w a