INWESTOR
Miasto Stołeczne Warszawa
PROJEKT

2020 | Archigrest Sp. z o.o. / topoScape Sp. z o.o.

REALIZACJA

2021 - 2023

KOPIEC POWSTANIA WARSZAWSKIEGOPOWRÓT DO GALERII
Warszawa


Park pod Kopcem Powstania Warszawskiego (park „Akcji Burza) to miejsce o wielu funkcjach stworzone przede wszystkim do wypoczynku dla okolicznych mieszkańców jak i upamiętnienia historii Warszawy. Od ul. Bartyckiej powstało główne wejście z placem i oryginalną ekspozycją historyczną składająca się z gabionów, wypełnionych znalezionymi gruzami oraz tablic historycznych. Motyw ten ma swoją kontynuację wzdłuż ścieżek oraz na schodach Alei „Godziny W” gdzie wyeksponowano najcenniejsze znalezione elementy. Na szczyt prowadzą dwie trasy – schody z podświetlanymi barierkami oraz miejscami do wypoczynku oraz ścieżki z nawierzchni mineralnej przebiegające przez wąwozy, których ściany wykonano z gruzobetonu. Na szczycie powstała dwupoziomowa platforma widokowa do której prowadzi jedna ze stalowych, podświetlanych konstrukcji. Pomnik Polski Walczącej został odnowiony i zamontowany na nowym cokole. We wschodniej części parku znajduje się ścieżka przyrodnicza z tablicami edukacyjnymi. Trasa ścieżki prowadzi do kładki wśród drzew, która umożliwia dostęp do Parku od strony ul. AK „Północ” oraz do punktu widokowego. W ramach przebudowy na terenie Kopca stworzono naturalistyczne nasadzenia obejmujące 450 młodych drzew parkowych, około 8,5 tys. sadzonek drzew leśnych, a także liczne krzewy, byliny i łąki kwietne. Zachowano też strefy dzikiej przyrody o ograniczonej dostępności dla człowieka. W południowej części powstała strefa rekreacyjna dla dzieci z rozległym placem zabaw oraz polaną.

17szt.

E k s p o z y t o r y

200MB

K ł a d k a

660mb

G r u z o b e t o n

71tys.

N a s a d z e n i a

KOPIEC POWSTANIA WARSZAWSKIEGO
Warszawa

Park pod Kopcem Powstania Warszawskiego (park „Akcji Burza) to miejsce o wielu funkcjach stworzone przede wszystkim do wypoczynku dla okolicznych mieszkańców jak i upamiętnienia historii Warszawy. Od ul. Bartyckiej powstało główne wejście z placem i oryginalną ekspozycją historyczną składająca się z gabionów, wypełnionych znalezionymi gruzami oraz tablic historycznych. Motyw ten ma swoją kontynuację wzdłuż ścieżek oraz na schodach Alei „Godziny W” gdzie wyeksponowano najcenniejsze znalezione elementy. Na szczyt prowadzą dwie trasy – schody z podświetlanymi barierkami oraz miejscami do wypoczynku oraz ścieżki z nawierzchni mineralnej przebiegające przez wąwozy, których ściany wykonano z gruzobetonu. Na szczycie powstała dwupoziomowa platforma widokowa do której prowadzi jedna ze stalowych, podświetlanych konstrukcji. Pomnik Polski Walczącej został odnowiony i zamontowany na nowym cokole. We wschodniej części parku znajduje się ścieżka przyrodnicza z tablicami edukacyjnymi. Trasa ścieżki prowadzi do kładki wśród drzew, która umożliwia dostęp do Parku od strony ul. AK „Północ” oraz do punktu widokowego. W ramach przebudowy na terenie Kopca stworzono naturalistyczne nasadzenia obejmujące 450 młodych drzew parkowych, około 8,5 tys. sadzonek drzew leśnych, a także liczne krzewy, byliny i łąki kwietne. Zachowano też strefy dzikiej przyrody o ograniczonej dostępności dla człowieka. W południowej części powstała strefa rekreacyjna dla dzieci z rozległym placem zabaw oraz polaną.

17szt.

E k s p o z y t o r y

200MB

K ł a d k a

660mb

G r u z o b e t o n

71tys.

N a s a d z e n i a

kopinec-powstania-warszawskiego-sorted (7)kopinec-powstania-warszawskiego-sorted (6)kopinec-powstania-warszawskiego-sorted (13)kopinec-powstania-warszawskiego-sorted (12)kopinec-powstania-warszawskiego-sorted (11)kopinec-powstania-warszawskiego-sorted (10)kopinec-powstania-warszawskiego-sorted (9)kopinec-powstania-warszawskiego-sorted (8)kopinec-powstania-warszawskiego-sorted (5)kopinec-powstania-warszawskiego-sorted (2)kopinec-powstania-warszawskiego-sorted (1)kopinec-powstania-warszawskiego-sorted (3)
kopinec-powstania-warszawskiego-sorted (7)kopinec-powstania-warszawskiego-sorted (6)kopinec-powstania-warszawskiego-sorted (13)kopinec-powstania-warszawskiego-sorted (12)kopinec-powstania-warszawskiego-sorted (11)kopinec-powstania-warszawskiego-sorted (10)kopinec-powstania-warszawskiego-sorted (9)kopinec-powstania-warszawskiego-sorted (8)kopinec-powstania-warszawskiego-sorted (5)kopinec-powstania-warszawskiego-sorted (2)kopinec-powstania-warszawskiego-sorted (1)kopinec-powstania-warszawskiego-sorted (3)
INWESTOR
Miasto Stołeczne Warszawa
PROJEKT

2020 | Archigrest Sp. z o.o. / topoScape Sp. z o.o.

REALIZACJA

2021 - 2023

https://www.embed-map.com

KOPIEC POWSTANIA WARSZAWSKIEGO
Warszawa

Park pod Kopcem Powstania Warszawskiego (park „Akcji Burza) to miejsce o wielu funkcjach stworzone przede wszystkim do wypoczynku dla okolicznych mieszkańców jak i upamiętnienia historii Warszawy. Od ul. Bartyckiej powstało główne wejście z placem i oryginalną ekspozycją historyczną składająca się z gabionów, wypełnionych znalezionymi gruzami oraz tablic historycznych. Motyw ten ma swoją kontynuację wzdłuż ścieżek oraz na schodach Alei „Godziny W” gdzie wyeksponowano najcenniejsze znalezione elementy. Na szczyt prowadzą dwie trasy – schody z podświetlanymi barierkami oraz miejscami do wypoczynku oraz ścieżki z nawierzchni mineralnej przebiegające przez wąwozy, których ściany wykonano z gruzobetonu. Na szczycie powstała dwupoziomowa platforma widokowa do której prowadzi jedna ze stalowych, podświetlanych konstrukcji. Pomnik Polski Walczącej został odnowiony i zamontowany na nowym cokole. We wschodniej części parku znajduje się ścieżka przyrodnicza z tablicami edukacyjnymi. Trasa ścieżki prowadzi do kładki wśród drzew, która umożliwia dostęp do Parku od strony ul. AK „Północ” oraz do punktu widokowego. W ramach przebudowy na terenie Kopca stworzono naturalistyczne nasadzenia obejmujące 450 młodych drzew parkowych, około 8,5 tys. sadzonek drzew leśnych, a także liczne krzewy, byliny i łąki kwietne. Zachowano też strefy dzikiej przyrody o ograniczonej dostępności dla człowieka. W południowej części powstała strefa rekreacyjna dla dzieci z rozległym placem zabaw oraz polaną.

17szt.

E k s p o z y t o r y

200MB

K ł a d k a

660mb

G r u z o b e t o n

71tys.

N a s a d z e n i a