INWESTOR
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy
PROJEKT

2020 | ARAMIX

REALIZACJA

2021

ZAGOSPODAROWNIE TERENU ZBIORNIKAPOWRÓT DO GALERII
Kobyłka


Realizacja była przeprowadzona na skutek wygranego przetargu. Pośród prac wykonywanych na terenie inwestycji można wyróżnić takie jak: wycinka i pielęgnacja drzewostanu, rozbiórka betonowego obrzeża basenu oraz formowanie tego basenu, budowa nawierzchni parkowych typy Hanse-grand, Budowa altany i montaż małej architektury (ławostoły, ławki, kosze, stojaki rowerowe), budowa oświetlenia i monitoringu, remont i rozbiórka schodów, nasadzenia roślinne i pielęgnacja.

348m2

n a w i e r z c h n i
m i n e r a l n e j

12000szt.

b y l i n

1200m2

z b i o r n i k a
w o d n e g o

ZAGOSPODAROWNIE TERENU ZBIORNIKA
Kobyłka

Realizacja była przeprowadzona na skutek wygranego przetargu. Pośród prac wykonywanych na terenie inwestycji można wyróżnić takie jak: wycinka i pielęgnacja drzewostanu, rozbiórka betonowego obrzeża basenu oraz formowanie tego basenu, budowa nawierzchni parkowych typy Hanse-grand, Budowa altany i montaż małej architektury (ławostoły, ławki, kosze, stojaki rowerowe), budowa oświetlenia i monitoringu, remont i rozbiórka schodów, nasadzenia roślinne i pielęgnacja.

348m2

n a w i e r z c h n i
m i n e r a l n e j

12000szt.

b y l i n

1200m2

z b i o r n i k a
w o d n e g o

kobylka (3)kobylka (1)kobylka (2)
kobylka (3)kobylka (1)kobylka (2)
INWESTOR
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy
PROJEKT

2020 | ARAMIX

REALIZACJA

2021

https://www.embed-map.com

ZAGOSPODAROWANIE TERENU ZBIORNIKA
Kobyłka

Realizacja była przeprowadzona na skutek wygranego przetargu. Pośród prac wykonywanych na terenie inwestycji można wyróżnić takie jak: wycinka i pielęgnacja drzewostanu, rozbiórka betonowego obrzeża basenu oraz formowanie tego basenu, budowa nawierzchni parkowych typy Hanse-grand, Budowa altany i montaż małej architektury (ławostoły, ławki, kosze, stojaki rowerowe), budowa oświetlenia i monitoringu, remont i rozbiórka schodów, nasadzenia roślinne i pielęgnacja.

348m2

n a w i e r z c h n i
m i n e r a l n e j

12000szt.

b y l i n

1200m2

z b i o r n i k a
w o d n e g o