INWESTOR
Zarząd Zieleni Warszawa
PROJEKT

2020 | KAROL ŻURAWSKI ATELIER

REALIZACJA

2021

PLAŻA ROMANTYCZNAPOWRÓT DO GALERII
Warszawa


Inwestycja obejmowała fragment projektu zakrojonego na rozległy obszar prawego brzegu Wisły, między Mostem Siekierkowskim, a Mostem Anny Jagiellonki w Warszawie. Teren inwestycji dotyczył popularnego wśród warszawiaków miejsca spotkań i imprez – tzw. Plaży Romantycznej. Zadanie obejmowało dolny taras plaży, której brzeg wzmocniono palisadą drewnianą, polanę górną, w obrębie której dokonano wielu nowych nasadzeń oraz plac postojowy dla aut. Celem projektu była modernizacja plaży z poszanowaniem półdzikiego charakteru miejsca: zastosowano materiały naturalne, ścieżki mineralne oraz nasadzono rośliny charakterystyczne dla łęgów. Głównymi elementami zagospodarowania stały się wiaty z drewna klejonego wyposażone w stoły i ławy oraz paleniska, które będą sprzyjać letnim spotkaniom nad Wisłą.

70m3

d r e w n a
C L T

5000m2

n a w i e r z c h n i
m i n e r a l n y c h

7500

d r e w n i a n y c h
p a l i

1550

d r z e w
i  k r z e w ó w

PLAŻA ROMANTYCZNA
Warszawa

Inwestycja obejmowała fragment projektu zakrojonego na rozległy obszar prawego brzegu Wisły, między Mostem Siekierkowskim, a Mostem Anny Jagiellonki w Warszawie. Teren inwestycji dotyczył popularnego wśród warszawiaków miejsca spotkań i imprez – tzw. Plaży Romantycznej. Zadanie obejmowało dolny taras plaży, której brzeg wzmocniono palisadą drewnianą, polanę górną, w obrębie której dokonano wielu nowych nasadzeń oraz plac postojowy dla aut. Celem projektu była modernizacja plaży z poszanowaniem półdzikiego charakteru miejsca: zastosowano materiały naturalne, ścieżki mineralne oraz nasadzono rośliny charakterystyczne dla łęgów. Głównymi elementami zagospodarowania stały się wiaty z drewna klejonego wyposażone w stoły i ławy oraz paleniska, które będą sprzyjać letnim spotkaniom nad Wisłą.

70m3

d r e w n a
C L T

5000m2

n a w i e r z c h n i
m i n e r a l n y c h

7500

d r e w n i a n y c h
p a l i

1550

d r z e w
i  k r z e w ó w

plaza-romantyczna-warszawa (1)plaza-romantyczna-warszawa (2)plaza-romantyczna-warszawa (3)plaza-romantyczna-warszawa (6)plaza-romantyczna-warszawa (5)plaza-romantyczna-warszawa (4)
plaza-romantyczna-warszawa (1)plaza-romantyczna-warszawa (2)plaza-romantyczna-warszawa (3)plaza-romantyczna-warszawa (6)plaza-romantyczna-warszawa (5)plaza-romantyczna-warszawa (4)
INWESTOR
Zarząd Zieleni Warszawa
PROJEKT

2021 | KAROL ŻURAWSKI ATELIER

REALIZACJA

2021

https://www.embed-map.com

PLAŻA ROMANTYCZNA
Warszawa

Inwestycja obejmowała fragment projektu zakrojonego na rozległy obszar prawego brzegu Wisły, między Mostem Siekierkowskim, a Mostem Anny Jagiellonki w Warszawie. Teren inwestycji dotyczył popularnego wśród warszawiaków miejsca spotkań i imprez – tzw. Plaży Romantycznej. Zadanie obejmowało dolny taras plaży, której brzeg wzmocniono palisadą drewnianą, polanę górną, w obrębie której dokonano wielu nowych nasadzeń oraz plac postojowy dla aut. Celem projektu była modernizacja plaży z poszanowaniem półdzikiego charakteru miejsca: zastosowano materiały naturalne, ścieżki mineralne oraz nasadzono rośliny charakterystyczne dla łęgów. Głównymi elementami zagospodarowania stały się wiaty z drewna klejonego wyposażone w stoły i ławy oraz paleniska, które będą sprzyjać letnim spotkaniom nad Wisłą.

70m3

d r e w n a
C L T

5000m2

n a w i e r z c h n i
m i n e r a l n y c h

7500

d r e w n i a n y c h
p a l i

1550

d r z e w
i  k r z e w ó w