INWESTOR
Miasto Otwock, Armii Krajowej 5, 04-500 Otwock
PROJEKT

2018

REALIZACJA

2019

PARK MIEJSKIPOWRÓT DO GALERII
Otwock


Projekt polegał na renowacji parku miejskiego w Otwocku. Nasza firma zajęła się, m.in: renowacją muszli koncertowej, wykonaniem placu głównego z fontanną i kwaterami roślinnymi, w tym trawnikami gazonowymi nawiązującymi do projektu z 1927 roku. Wykonaliśmy również toalety publiczne, tężnię solankową, alejki o nawierzchmi mineralnej, altanę z elementami świdermajer oraz plac do gry w bule.

7931

a l e j e k

6250

p ł y t
b e t o n o w y c h

119

p o w i e r z c h n i
f o n t a n n

52

t a r n i n y

PARK MIEJSKI
Otwock

Projekt polegał na renowacji parku miejskiego w Otwocku. Nasza firma zajęła się, m.in: renowacją muszli koncertowej, wykonaniem placu głównego z fontanną i kwaterami roślinnymi, w tym trawnikami gazonowymi nawiązującymi do projektu z 1927 roku. Wykonaliśmy również toalety publiczne, tężnię solankową, alejki o nawierzchmi mineralnej, altanę z elementami świdermajer oraz plac do gry w bule.

7931

a l e j e k

6250

p ł y t
b e t o n o w y c h

119

p o w i e r z c h n i
f o n t a n n

52

t a r n i n y

OTWOCKOTWOCKOTWOCKdefaultOTWOCKParkOtwock (3)ParkOtwock (4)OTWOCK
OTWOCKOTWOCKOTWOCKdefaultOTWOCKParkOtwock (3)ParkOtwock (4)OTWOCK
INWESTOR
Miasto Otwock, Armii Krajowej 5, 04-500 Otwock
PROJEKT

2018

REALIZACJA

2019

https://www.embed-map.com

PARK MIEJSKI
Otwock

Projekt polegał na renowacji parku miejskiego w Otwocku. Nasza firma zajęła się, m.in: renowacją muszli koncertowej, wykonaniem placu głównego z fontanną i kwaterami roślinnymi, w tym trawnikami gazonowymi nawiązującymi do projektu z 1927 roku. Wykonaliśmy również toalety publiczne, tężnię solankową, alejki o nawierzchmi mineralnej, altanę z elementami świdermajer oraz plac do gry w bule.

7931

a l e j e k

6250

p ł y t
b e t o n o w y c h

119

p o w i e r z c h n i
f o n t a n n

52

t a r n i n y