INWESTOR
Gmina Nasielsk
PROJEKT

2021 | OUTIN Architektura Jarosław Gromadka

REALIZACJA

2022/2023

ROZBUDOWA SKWERU IM. JANA PAWŁA IIPOWRÓT DO GALERII
Nasielsk


Inwestycja w swoim zakresie obejmowała przebudowę dróg gminnych, skweru z poprawą geometrii dróg, chodników, zjazdów, zatok postojowych. Teren skweru został wyposażony w zielone tereny do wypoczynku, ławki, stojaki rowerowe, kosze do segregacji odpadów, na upalne dni zraszacze, oświetlenie parkowe i uliczne oraz drewniane konstrukcje altan.

8 160m2

N a w i e r z c h n i
k o s t k a | a s f a l t | s t a r o b r u k

140m2

N a w i r z c h n i a
E P D M

8kpl.

K o m p l e t y
z a b a w e k

108szt.

M a ł a
a r c h i t e k t u r a

ROZBUDOWA SKWERU IM. JANA PAWŁA II
Nasielsk

Inwestycja w swoim zakresie obejmowała przebudowę dróg gminnych, skweru z poprawą geometrii dróg, chodników, zjazdów, zatok postojowych. Teren skweru został wyposażony w zielone tereny do wypoczynku, ławki, stojaki rowerowe, kosze do segregacji odpadów, na upalne dni zraszacze, oświetlenie parkowe i uliczne oraz drewniane konstrukcje altan.

8 160m2

N a w i e r z c h n i
k o s t k a | a s f a l t | s t a r o b r u k

140m2

N a w i r z c h n i a
E P D M

8kpl.

K o m p l e t y
z a b a w e k

108szt.

M a ł a
a r c h i t e k t u r a

nasielsk-2023 (4)nasielsk-2023 (7)nasielsk-2023 (5)nasielsk-2023 (3)nasielsk-2023 (3)nasielsk-2023 (2)nasielsk-2023 (1)nasielsk-2023 (1)
nasielsk-2023 (4)nasielsk-2023 (7)nasielsk-2023 (5)nasielsk-2023 (3)nasielsk-2023 (3)nasielsk-2023 (2)nasielsk-2023 (1)nasielsk-2023 (1)
INWESTOR
Gmina Nasielsk
PROJEKT

2021 | OUTIN Architektura Jarosław Gromadka

REALIZACJA

2022/2023

https://www.embed-map.com

ROZBUDOWA SKWERU IM. JANA PAWŁA II
Nasielsk

Inwestycja w swoim zakresie obejmowała przebudowę dróg gminnych, skweru z poprawą geometrii dróg, chodników, zjazdów, zatok postojowych. Teren skweru został wyposażony w zielone tereny do wypoczynku, ławki, stojaki rowerowe, kosze do segregacji odpadów, na upalne dni zraszacze, oświetlenie parkowe i uliczne oraz drewniane konstrukcje altan.

8 160m2

N a w i e r z c h n i
k o s t k a | a s f a l t | s t a r o b r u k

140m2

N a w i r z c h n i a
E P D M

8kpl.

K o m p l e t y
z a b a w e k

108szt.

M a ł a
a r c h i t e k t u r a