INWESTOR
Miasto Warszawa, Urząd Dzielnicy Ursus
PROJEKT

2019 | SEPAGROUP

REALIZACJA

2019

HASANKAPOWRÓT DO GALERII
Warszawa – Ursus


W ramach projektu Hasanki wykonaliśmy remont nawierzchni bezpiecznej oraz remont akrylowego toru rolkowego. Powstała tam również fontanna z piaskowca na bazie koła typu dryplaza, a także stalowe pergole na planie koła. Oprócz tych elementów, na teren Hasanki wprowadzono nowe urządzenia zabawowe oraz małą architekturę, stwarzając tym samym idealne miejsce do zabawy dla młodych użytkowników.

945m2

t o r u
r o l k o w e g o

1710m2

n a w i e r z c h n i
E P D M

10m

ś r e d n i c y
f o n t a n n y

11ton

s t a l o w y c h
p e r g o l

HASANKA
Warszawa – Ursus

Projekt, w którym wykonaliśmy remont nawierzchni bezpiecznej o powierzchni 1.710,80 m2, remont akrylowego toru rolkowego o pow. 945 m2. Powstała tam również fontanna z piaskowca na bazie koła typu dryplaza,a także stalowe pergole na planie koła o średnicy 17,57 m.

945m2

t o r u
r o l k o w e g o

1710m2

n a w i e r z c h n i
E P D M

10m

ś r e d n i c y
f o n t a n n y

11ton

s t a l o w y c h
p e r g o l

HASANKAHASANKAHASANKAHasanka (1)HASANKAHasanka (5)
HASANKAHASANKAHASANKAHasanka (1)HASANKAHasanka (5)
INWESTOR
Miasto Warszawa, Urząd Dzielnicy Ursus
PROJEKT

2019 | SEPAGROUP

REALIZACJA

2019

https://www.embed-map.com

HASANKA
Warszawa – Ursus

W ramach projektu Hasanki wykonaliśmy remont nawierzchni bezpiecznej oraz remont akrylowego toru rolkowego. Powstała tam również fontanna z piaskowca na bazie koła typu dryplaza, a także stalowe pergole na planie koła. Oprócz tych elementów, na teren Hasanki wprowadzono nowe urządzenia zabawowe oraz małą architekturę, stwarzając tym samym idealne miejsce do zabawy dla młodych użytkowników.

945m2

t o r u
r o l k o w e g o

1710m2

n a w i e r z c h n i
E P D M

10m

ś r e d n i c y
f o n t a n n y

11ton

s t a l o w y c h
p e r g o l