INWESTOR
Dzielnica Ursus m.st. Warszawy, ul. Plac 4 Czerwca 1976 r., 02-495 Warszawa
PROJEKT

2019

REALIZACJA

2019

HASANKAPOWRÓT DO GALERII
Warszawa – Ursus


Projekt, w którym wykonaliśmy remont nawierzchni bezpiecznej o powierzchni 1.710,80 m2, remont akrylowego toru rolkowego o pow. 945 m2. Powstała tam również fontanna z piaskowca na bazie koła typu dryplaza, a także stalowe pergole na planie koła o średnicy 17,57 m.

945

t o r u
r o l k o w e g o

1710

n a w i e r z c h n i
E P D M

10m

ś r e d n i c y
f o n t a n n y

11ton

s t a l o w y c h
p e r g o l

HASANKA
Warszawa – Ursus

Projekt, w którym wykonaliśmy remont nawierzchni bezpiecznej o powierzchni 1.710,80 m2, remont akrylowego toru rolkowego o pow. 945 m2. Powstała tam również fontanna z piaskowca na bazie koła typu dryplaza,a także stalowe pergole na planie koła o średnicy 17,57 m.

945

t o r u
r o l k o w e g o

1710

n a w i e r z c h n i
E P D M

10m

ś r e d n i c y
f o n t a n n y

11ton

s t a l o w y c h
p e r g o l

Hasanka (5)Hasanka (2)Hasanka (1)HASANKAHASANKAHASANKAHASANKAHASANKAHASANKAHASANKA
Hasanka (5)Hasanka (2)Hasanka (1)HASANKAHASANKAHASANKAHASANKAHASANKAHASANKAHASANKA
INWESTOR
Dzielnica Ursus m.st. Warszawy, ul. Plac 4 Czerwca 1976 r., 02-495 Warszawa
PROJEKT

2019

REALIZACJA

2019

https://www.embed-map.com

HASANKA
Warszawa – Ursus

Projekt, w którym wykonaliśmy remont nawierzchni bezpiecznej o powierzchni 1.710,80 m2, remont akrylowego toru rolkowego o pow. 945 m2. Powstała tam również fontanna z piaskowca na bazie koła typu dryplaza,a także stalowe pergole na planie koła o średnicy 17,57 m.

945

t o r u
r o l k o w e g o

1710

n a w i e r z c h n i
E P D M

10m

ś r e d n i c y
f o n t a n n y

11ton

s t a l o w y c h
p e r g o l