INWESTOR
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami
PROJEKT

2021 | SORTED SP. Z O.O.

REALIZACJA

2021

SKWER OLEANDRÓWPOWRÓT DO GALERII
Warszawa


Projekt przeprowadzany był w trybie zaprojektuj-wybuduj i dotyczył zagospodarowania terenu w ramach budżetu obywatelskiego nr 1953/2021 na rok 2021 pod tytułem „Zielony ogród na skwerze Oleandrów”. Teren skweru zlokalizowany jest pomiędzy ulicami: Polna, Marszałkowska, Oleandrów, Zoli w Warszawie. Zlikwidowana została nawierzchnia bitumiczna, a w jej miejscu powstały donice z cortenu, obsadzone krzewami, bylinami oraz drzewami. Na skwerze ustawiono ławki do wypoczynku, dostawiono kosze na śmieci oraz tablice informacyjną.

12

d r z e w

1000szt.

n a s a d z e ń
r o ś l i n

3

d o n i c e
c o r t e n o w s k i e

500m2

l i k w i d a c j a
n a w i e r z c h n i

SKWER OLEANDRÓW
Warszawa

Projekt przeprowadzany był w trybie zaprojektuj-wybuduj i dotyczył zagospodarowania terenu w ramach budżetu obywatelskiego nr 1953/2021 na rok 2021 pod tytułem „Zielony ogród na skwerze Oleandrów”. Teren skweru zlokalizowany jest pomiędzy ulicami: Polna, Marszałkowska, Oleandrów, Zoli w Warszawie. Zlikwidowana została nawierzchnia bitumiczna, a w jej miejscu powstały donice z cortenu, obsadzone krzewami, bylinami oraz drzewami. Na skwerze ustawiono ławki do wypoczynku, dostawiono kosze na śmieci oraz tablice informacyjną.

12

d r z e w

1000szt.

n a s a d z e ń
r o ś l i n

3

d o n i c e
c o r t e n o w s k i e

500m2

l i k w i d a c j a
n a w i e r z c h n i

skwer-oleandrow (1)skwer-oleandrow (2)skwer-oleandrow (3)skwer-oleandrow (4)
skwer-oleandrow (1)skwer-oleandrow (2)skwer-oleandrow (3)skwer-oleandrow (4)
INWESTOR
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami
PROJEKT

2021 | SORTED SP. Z O.O.

REALIZACJA

2021

https://www.embed-map.com

SKWER OLEANDRÓW
Warszawa

Projekt przeprowadzany był w trybie zaprojektuj-wybuduj i dotyczył zagospodarowania terenu w ramach budżetu obywatelskiego nr 1953/2021 na rok 2021 pod tytułem „Zielony ogród na skwerze Oleandrów”. Teren skweru zlokalizowany jest pomiędzy ulicami: Polna, Marszałkowska, Oleandrów, Zoli w Warszawie. Zlikwidowana została nawierzchnia bitumiczna, a w jej miejscu powstały donice z cortenu, obsadzone krzewami, bylinami oraz drzewami. Na skwerze ustawiono ławki do wypoczynku, dostawiono kosze na śmieci oraz tablice informacyjną.

12

d r z e w

1000szt.

n a s a d z e ń
r o ś l i n

3

d o n i c e
c o r t e n o w s k i e

500m2

l i k w i d a c j a
n a w i e r z c h n i