INWESTOR
Gmina Bytom – Miejski Zarząd Dróg i Mostów
PROJEKT

2020

REALIZACJA

2022

ZIELONA STREFAPOWRÓT DO GALERII
Bytom


Zadanie polegało na wykonaniu pocket parku między kamienicami przy ulicy Katowickiej w Bytomiu. Nierówności terenu pozwoliły na wykonanie dynamicznej przestrzeni z różnicami poziomu – wykonano schody,  uregulowano skarpy, wyrównano teren pod elementy zabawowe. W celu umocnienia skarp wybudowano szereg murków oporowych, pełniących również funkcje murkoławek. Elementy wyposażenia ukształtowano tak, aby tworzyły na wejściu nazwę miejscowości „BYTOM”. Całość uzupełniono zielenią ozdobną – drzewa, krzewy, byliny – a także pnączami wchodzącymi na ściany sąsiadujących kamienic. Wszystko zostało utrzymane w stylu nowoczesnym z wąską gamą kolorystyczną, w celu wkomponowania  przestrzeni w otoczenie starych, zabytkowych, nieodrestaurowanych kamienic.

50m

M u r k i  z e
s t a r e j  c e g ł y

200m2

N a w i e r z c h n i a
E P D M

16szt.

M a ł a
a r c h i t e k t u r a

830szt.

D r z e w a
i  b y l i n y

ZIELONA STREFA
Bytom

Zadanie polegało na wykonaniu pocket parku między kamienicami przy ulicy Katowickiej w Bytomiu. Nierówności terenu pozwoliły na wykonanie dynamicznej przestrzeni z różnicami poziomu – wykonano schody,  uregulowano skarpy, wyrównano teren pod elementy zabawowe. W celu umocnienia skarp wybudowano szereg murków oporowych, pełniących również funkcje murkoławek. Elementy wyposażenia ukształtowano tak, aby tworzyły na wejściu nazwę miejscowości „BYTOM”. Całość uzupełniono zielenią ozdobną – drzewa, krzewy, byliny – a także pnączami wchodzącymi na ściany sąsiadujących kamienic. Wszystko zostało utrzymane w stylu nowoczesnym z wąską gamą kolorystyczną, w celu wkomponowania  przestrzeni w otoczenie starych, zabytkowych, nieodrestaurowanych kamienic.

50m

M u r k i  z e
s t a r e j  c e g ł y

200m2

N a w i e r z c h n i a
E P D M

16szt.

M a ł a
a r c h i t e k t u r a

830szt.

D r z e w a
i  b y l i n y

bytom-zielona-strefa (2)bytom-zielona-strefa (1)bytom-zielona-strefa (3)
bytom-zielona-strefa (2)bytom-zielona-strefa (1)bytom-zielona-strefa (3)
INWESTOR
Gmina Bytom – Miejski Zarząd Dróg i Mostów
PROJEKT

2020

REALIZACJA

2022

https://www.embed-map.com

ZIELONA STREFA
Bytom

Zadanie polegało na wykonaniu pocket parku między kamienicami przy ulicy Katowickiej w Bytomiu. Nierówności terenu pozwoliły na wykonanie dynamicznej przestrzeni z różnicami poziomu – wykonano schody,  uregulowano skarpy, wyrównano teren pod elementy zabawowe. W celu umocnienia skarp wybudowano szereg murków oporowych, pełniących również funkcje murkoławek. Elementy wyposażenia ukształtowano tak, aby tworzyły na wejściu nazwę miejscowości „BYTOM”. Całość uzupełniono zielenią ozdobną – drzewa, krzewy, byliny – a także pnączami wchodzącymi na ściany sąsiadujących kamienic. Wszystko zostało utrzymane w stylu nowoczesnym z wąską gamą kolorystyczną, w celu wkomponowania  przestrzeni w otoczenie starych, zabytkowych, nieodrestaurowanych kamienic.

50m

M u r k i  z e
s t a r e j  c e g ł y

200m2

N a w i e r z c h n i a
E P D M

16szt.

M a ł a
a r c h i t e k t u r a

830szt.

D r z e w a
i  b y l i n y