INWESTOR
Miasto Bydgoszcz
PROJEKT | SORTED SP. Z O.O.

2021 | SORTED SP. Z O.O.

REALIZACJA

2021

ZIELONE ŚCIANYPOWRÓT DO GALERII
Bydgoszcz


Projekt przeprowadzany był w trybie zaprojektuj-wybuduj i zakładał zaprojektowanie, uzgodnienie, wykonanie i instalacje w dwóch lokalizacjach 3 zielonych ścian. Miejsca w których zlecono lokalizować elementy zielonej infrastruktury znajdują się w centrum miasta, w ich okolicy jest znaczny deficyt zieleni . Po instalacji zielonych ścian przestrzeń w ich otoczeniu zyska nowy wygląd i poprawią się tam warunki bytowania.

3

z i e l o n e
ś c i a n y

166szt.

s k r z y n e k

1660szt.

p o s a d z o n y c h
r o ś l i n

ZIELONE ŚCIANY
Bydgoszcz

Projekt przeprowadzany był w trybie zaprojektuj-wybuduj i zakładał zaprojektowanie, uzgodnienie, wykonanie i instalacje w dwóch lokalizacjach 3 zielonych ścian. Miejsca w których zlecono lokalizować elementy zielonej infrastruktury znajdują się w centrum miasta, w ich okolicy jest znaczny deficyt zieleni . Po instalacji zielonych ścian przestrzeń w ich otoczeniu zyska nowy wygląd i poprawią się tam warunki bytowania.

3

z i e l o n e
ś c i a n y

166szt.

s k r z y n e k

1660szt.

p o s a d z o n y c h
r o ś l i n

brak-zdjecia
brak-zdjecia
INWESTOR
Miasto Bydgoszcz
PROJEKT

2021 | SORTED SP. Z O.O.

REALIZACJA

2021

https://www.embed-map.com

ZIELONE ŚCIANY
Bydgoszcz

Projekt przeprowadzany był w trybie zaprojektuj-wybuduj i zakładał zaprojektowanie, uzgodnienie, wykonanie i instalacje w dwóch lokalizacjach 3 zielonych ścian. Miejsca w których zlecono lokalizować elementy zielonej infrastruktury znajdują się w centrum miasta, w ich okolicy jest znaczny deficyt zieleni . Po instalacji zielonych ścian przestrzeń w ich otoczeniu zyska nowy wygląd i poprawią się tam warunki bytowania.

3

z i e l o n e
ś c i a n y

166szt.

s k r z y n e k

1660szt.

p o s a d z o n y c h
r o ś l i n