INWESTOR
Gmina Wałbrzych
PROJEKT

2021

REALIZACJA

2022/2023

PARK SOBIESKIEGOPOWRÓT DO GALERII
Wałbrzych


Projekt przewidywał przebudowę ciągów komunikacyjnych (pieszych i pieszo-jezdnych), remont schodów oraz rozbiórkę starej i budowę nowej małej architektury. Całość nadzorowana jest dzięki przebudowie i rozbudowie instalacji zasilania monitoringu a dzięki powiększeniu kablowej sieci elektroenergetycznej, z obiektu można korzystać zarówno w dzień jak i w nocy.

3 490m2

N a w i e r z c h n i a  z
k o s t k i  g r a f i t o w e j

1 000m

A l e j k i
p a r k o w e

41szt.

S ł u p y
i  o p r a w y

PARK SOBIESKIEGO
Wałbrzych

Projekt przewidywał przebudowę ciągów komunikacyjnych (pieszych i pieszo-jezdnych), remont schodów oraz rozbiórkę starej i budowę nowej małej architektury. Całość nadzorowana jest dzięki przebudowie i rozbudowie instalacji zasilania monitoringu a dzięki powiększeniu kablowej sieci elektroenergetycznej, z obiektu można korzystać zarówno w dzień jak i w nocy.

3 490m2

N a w i e r z c h n i a  z
k o s t k i  g r a f i t o w e j

1 000m

A l e j k i
p a r k o w e

41szt.

S ł u p y
i  o p r a w y

walbrzych-park-sobieskiego-2022 (1)walbrzych-park-sobieskiego-2022 (2)walbrzych-park-sobieskiego-2022 (3)
walbrzych-park-sobieskiego-2022 (1)walbrzych-park-sobieskiego-2022 (2)walbrzych-park-sobieskiego-2022 (3)
INWESTOR
Gmina Wałbrzych
PROJEKT

2021

REALIZACJA

2022/2023

https://www.embed-map.com

PARK SOBIESKIEGO
Wałbrzych

Projekt przewidywał przebudowę ciągów komunikacyjnych (pieszych i pieszo-jezdnych), remont schodów oraz rozbiórkę starej i budowę nowej małej architektury. Całość nadzorowana jest dzięki przebudowie i rozbudowie instalacji zasilania monitoringu a dzięki powiększeniu kablowej sieci elektroenergetycznej, z obiektu można korzystać zarówno w dzień jak i w nocy.

3 490m2

N a w i e r z c h n i a  z
k o s t k i  g r a f i t o w e j

1 000m

A l e j k i
p a r k o w e

41szt.

S ł u p y
i  o p r a w y