INWESTOR
Urząd Miasta Racibórz
PROJEKT

2022

REALIZACJA

2023

BUDOWA TĘŻNI SOLANKOWEJPOWRÓT DO GALERII
Racibórz


Inwestycja zakłada wykonanie  tężni solankowej w tzw. technologii mokrej. Obiekt jest zlokalizowany na terenie zielonego skweru w mieście Racibórz. Poza konstrukcją tężni zostały wykonane również wykonane: konstrukcja pergoli na planie koła, nawierzchnie, zieleń, branża sanitarna, elektryczna i iluminacje świetlne oraz mała architektura. Projekt przyczynił się do rozwoju infrastruktury wypoczynkowej w pięknym mieście Racibórz.

70m2

T ę ż n i a

674szt.

K r z e w y
i  b y l i n y

510m2

N a w i e r z c h n i a

18szt.

M a ł a
a r c h i t e k t u r a

BUDOWA TĘŻNI SOLANKOWEJ
Racibórz

Inwestycja zakłada wykonanie  tężni solankowej w tzw. technologii mokrej. Obiekt jest zlokalizowany na terenie zielonego skweru w mieście Racibórz. Poza konstrukcją tężni zostały wykonane również wykonane: konstrukcja pergoli na planie koła, nawierzchnie, zieleń, branża sanitarna, elektryczna i iluminacje świetlne oraz mała architektura. Projekt przyczynił się do rozwoju infrastruktury wypoczynkowej w pięknym mieście Racibórz.

70m2

T ę ż n i a

674szt.

K r z e w y
i  b y l i n y

510m2

N a w i e r z c h n i a

18szt.

M a ł a
a r c h i t e k t u r a

raciborz-teznia-2023
raciborz-teznia-2023
INWESTOR
Urząd Miasta Racibórz
PROJEKT

2022

REALIZACJA

2023

https://www.embed-map.com

BUDOWA TĘŻNI SOLANKOWEJ
Racibórz

Inwestycja zakłada wykonanie  tężni solankowej w tzw. technologii mokrej. Obiekt jest zlokalizowany na terenie zielonego skweru w mieście Racibórz. Poza konstrukcją tężni zostały wykonane również wykonane: konstrukcja pergoli na planie koła, nawierzchnie, zieleń, branża sanitarna, elektryczna i iluminacje świetlne oraz mała architektura. Projekt przyczynił się do rozwoju infrastruktury wypoczynkowej w pięknym mieście Racibórz.

70m2

T ę ż n i a

674szt.

K r z e w y
i  b y l i n y

510m2

N a w i e r z c h n i a

18szt.

M a ł a
a r c h i t e k t u r a