INWESTOR
Gmina Miasta Brodnica
PROJEKT

2016

REALIZACJA

2022

ZIELONE PŁUCA MIASTAPOWRÓT DO GALERII
Brodnica


Projekt polegał na rewitalizacji Parku Jana Pawła II w Brodnicy, stanowiącego zielone płuca miasta. Teren zmieniono tak, aby spełniał dzisiejsze potrzeby rekreacyjne mieszkańców. Zbudowano nowy, duży plac zabaw dla dzieci i młodzieży, siłownię plenerową, wymieniono nawierzchnie w tym ścieżki rowerowe. Przeprowadzono gospodarkę zielenią istniejącą, usuwając martwe, chore i zagrażające bezpieczeństwu rośliny. Uzupełniono istniejącą bazę roślin o nowe nasadzenia drzew, krzewów, bylin i traw oraz roślin sezonowych.

20 500szt.

D r z e w a
i  k r z e w y

1 000szt.

R o ś l i n y
s e z o n o w e

10 200m2

N a w i e r z c h n i e

65szt.

E l e m e n t y
e d u k a c y j n e

ZIELONE PŁUCA MIASTA
Brodnica

Projekt polegał na rewitalizacji Parku Jana Pawła II w Brodnicy, stanowiącego zielone płuca miasta. Teren zmieniono tak, aby spełniał dzisiejsze potrzeby rekreacyjne mieszkańców. Zbudowano nowy, duży plac zabaw dla dzieci i młodzieży, siłownię plenerową, wymieniono nawierzchnie w tym ścieżki rowerowe. Przeprowadzono gospodarkę zielenią istniejącą, usuwając martwe, chore i zagrażające bezpieczeństwu rośliny. Uzupełniono istniejącą bazę roślin o nowe nasadzenia drzew, krzewów, bylin i traw oraz roślin sezonowych.

20 500szt.

D r z e w a
i  k r z e w y

1 000szt.

R o ś l i n y
s e z o n o w e

10 200m2

N a w i e r z c h n i e

65szt.

E l e m e n t y
e d u k a c y j n e

brodnica-zielone-pluca-miasta-2022brodnica-zielone-pluca-miasta-2022brodnica-zielone-pluca-miasta-2022
brodnica-zielone-pluca-miasta-2022brodnica-zielone-pluca-miasta-2022brodnica-zielone-pluca-miasta-2022
INWESTOR
Gmina Miasta Brodnica
PROJEKT

2016

REALIZACJA

2022

https://www.embed-map.com

ZIELONE PŁUCA MIASTA
Brodnica

Projekt polegał na rewitalizacji Parku Jana Pawła II w Brodnicy, stanowiącego zielone płuca miasta. Teren zmieniono tak, aby spełniał dzisiejsze potrzeby rekreacyjne mieszkańców. Zbudowano nowy, duży plac zabaw dla dzieci i młodzieży, siłownię plenerową, wymieniono nawierzchnie w tym ścieżki rowerowe. Przeprowadzono gospodarkę zielenią istniejącą, usuwając martwe, chore i zagrażające bezpieczeństwu rośliny. Uzupełniono istniejącą bazę roślin o nowe nasadzenia drzew, krzewów, bylin i traw oraz roślin sezonowych.

20 500szt.

D r z e w a
i  k r z e w y

1 000szt.

R o ś l i n y
s e z o n o w e

10 200m2

N a w i e r z c h n i e

65szt.

E l e m e n t y
e d u k a c y j n e