INWESTOR
Miasto Uniejów
PROJEKT

2017 | „KERRIA” Piórkowski, spółka jawna

REALIZACJA

2019 - 2020

TURECKAPOWRÓT DO GALERII
Uniejów


W ramach nadzoru archeologicznego przeprowadzono szereg działań inwestycyjnych, w tym demontaż nawierzchni z kostki betonowej i wykonanie chodników oraz placu z kostki betonowej, oraz schodów z kostki granitowej. Zainstalowano dwie fontanny z granitu, oświetlenie terenu oraz elementy wyposażenia takie jak bloki siedziskowe, słupki z betonu architektonicznego i kosze na śmieci. Dodatkowo, zainstalowano system automatycznego podlewania roślin oraz przeprowadzono nasadzenia drzew i krzewów, tworząc harmonijne i funkcjonalne otoczenie dla społeczności lokalnej.

2szt.

F o n t a n n a

50szt.

B l o k i
g r a f i t o w e

1200m2

N a s a d z e n i a

TURECKA
Uniejów

W ramach nadzoru archeologicznego przeprowadzono szereg działań inwestycyjnych, w tym demontaż nawierzchni z kostki betonowej i wykonanie chodników oraz placu z kostki betonowej, oraz schodów z kostki granitowej. Zainstalowano dwie fontanny z granitu, oświetlenie terenu oraz elementy wyposażenia takie jak bloki siedziskowe, słupki z betonu architektonicznego i kosze na śmieci. Dodatkowo, zainstalowano system automatycznego podlewania roślin oraz przeprowadzono nasadzenia drzew i krzewów, tworząc harmonijne i funkcjonalne otoczenie dla społeczności lokalnej.

2szt.

F o n t a n n a

50szt.

B l o k i
g r a f i t o w e

1200m2

N a s a d z e n i a

uniejow-turecka (5)uniejow-turecka (2)uniejow-turecka (4)uniejow-turecka (1)uniejow-turecka (3)
uniejow-turecka (5)uniejow-turecka (2)uniejow-turecka (4)uniejow-turecka (1)uniejow-turecka (3)
INWESTOR
Miasto Uniejów
PROJEKT

2017 | „KERRIA” Piórkowski, spółka jawna

REALIZACJA

2019 - 2020

https://www.embed-map.com

TURECKA
Uniejów

W ramach nadzoru archeologicznego przeprowadzono szereg działań inwestycyjnych, w tym demontaż nawierzchni z kostki betonowej i wykonanie chodników oraz placu z kostki betonowej, oraz schodów z kostki granitowej. Zainstalowano dwie fontanny z granitu, oświetlenie terenu oraz elementy wyposażenia takie jak bloki siedziskowe, słupki z betonu architektonicznego i kosze na śmieci. Dodatkowo, zainstalowano system automatycznego podlewania roślin oraz przeprowadzono nasadzenia drzew i krzewów, tworząc harmonijne i funkcjonalne otoczenie dla społeczności lokalnej.

2szt.

F o n t a n n a

50szt.

B l o k i
g r a f i t o w e

1200m2

N a s a d z e n i a