INWESTOR
Miasto Kobyłka
PROJEKT

2021 | SORTED SP. Z O.O.

REALIZACJA

2021

TĘŻNIAPOWRÓT DO GALERII
Warka


Przedmiotem inwestycji jest zaprojektowanie i wybudowanie tężni solankowej w Warce wraz z zagospodarowaniem terenu, instalacją sanitarną i elektryczną, przyłączem wodno-kanalizacyjnym, oświetleniem dekoracyjnym tężni, małą architekturą oraz utwardzeniem terenu i wykonanie zagospodarowania zielenią. Projektowana tężnia jest w konstrukcji drewnianej, posadowiona na płycie fundamentowej w kształcie ośmiokąta. Dookoła tężni zaprojektowano pergole mocowane do punktowych fundamentów. Solanka w tężni będzie magazynowana w tworzywowych zbiornikach podziemnych, rozpylana z koryta głównego nad tężnią, a poprzez koryta opadowe będzie dostarczana na tarninę.

70m2

t a r n i n y

1700szt.

b y l i n
i  k r z e w ó w

TĘŻNIA
Warka

Przedmiotem inwestycji jest zaprojektowanie i wybudowanie tężni solankowej w Warce wraz z zagospodarowaniem terenu, instalacją sanitarną i elektryczną, przyłączem wodno-kanalizacyjnym, oświetleniem dekoracyjnym tężni, małą architekturą oraz utwardzeniem terenu i wykonanie zagospodarowania zielenią. Projektowana tężnia jest w konstrukcji drewnianej, posadowiona na płycie fundamentowej w kształcie ośmiokąta. Dookoła tężni zaprojektowano pergole mocowane do punktowych fundamentów. Solanka w tężni będzie magazynowana w tworzywowych zbiornikach podziemnych, rozpylana z koryta głównego nad tężnią, a poprzez koryta opadowe będzie dostarczana na tarninę.

70m2

t a r n i n y

1700szt.

b y l i n
i  k r z e w ó w

warka-teznia (1)warka-teznia (3)warka-teznia (0)warka-teznia (2)
warka-teznia (1)warka-teznia (3)warka-teznia (0)warka-teznia (2)
INWESTOR
Gmina Warka
PROJEKT

2021 | SORTED SP. Z O.O.

REALIZACJA

2021

https://www.embed-map.com

TĘŻNIA
Warka

Przedmiotem inwestycji jest zaprojektowanie i wybudowanie tężni solankowej w Warce wraz z zagospodarowaniem terenu, instalacją sanitarną i elektryczną, przyłączem wodno-kanalizacyjnym, oświetleniem dekoracyjnym tężni, małą architekturą oraz utwardzeniem terenu i wykonanie zagospodarowania zielenią. Projektowana tężnia jest w konstrukcji drewnianej, posadowiona na płycie fundamentowej w kształcie ośmiokąta. Dookoła tężni zaprojektowano pergole mocowane do punktowych fundamentów. Solanka w tężni będzie magazynowana w tworzywowych zbiornikach podziemnych, rozpylana z koryta głównego nad tężnią, a poprzez koryta opadowe będzie dostarczana na tarninę.

70m2

t a r n i n y

1700szt.

b y l i n
i  k r z e w ó w