INWESTOR
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy
PROJEKT

2021 | ABIES

REALIZACJA

2021

DOLINKA SŁUŻEWIECKAPOWRÓT DO GALERII
Warszawa


Budowa naturalistycznego placu zabaw na terenie parku Dolinka Służewska, składającego się z 3 części: 1) plac A pn. „W starym ogrodzie”(wschodnia część terenu), przeznaczony do nieintensywnego wypoczynku w formie zabaw dziecięcych, zwłaszcza dla dzieci młodszych 3 – 6 lat. 2) plac B (zachodnia część terenu), przeznaczony głównie do wypoczynku czynnego o zróżnicowanej intensywności dla dzieci różnych grup wiekowych, teren C będący łącznikiem między w/w placami, z ograniczonym wyposażeniem.

780m2

n a w i e r z c h n i

45

k o m p l e t ó w
z a b a w e k

2600

k r z e w ó w
i b y l i n

4

a l t a n y
z  w i e r z b y

DOLINKA SŁUŻEWIECKA
Warszawa

Budowa naturalistycznego placu zabaw na terenie parku Dolinka Służewska, składającego się z 3 części: 1) plac A pn. „W starym ogrodzie”(wschodnia część terenu), przeznaczony do nieintensywnego wypoczynku w formie zabaw dziecięcych, zwłaszcza dla dzieci młodszych 3 – 6 lat. 2) plac B (zachodnia część terenu), przeznaczony głównie do wypoczynku czynnego o zróżnicowanej intensywności dla dzieci różnych grup wiekowych, teren C będący łącznikiem między w/w placami, z ograniczonym wyposażeniem.

780m2

n a w i e r z c h n i

45

k o m p l e t ó w
z a b a w e k

2600

k r z e w ó w
i b y l i n

4

a l t a n y
z  w i e r z b y

nowe-dolinka-sluzewieckadolinka-sluzewiecka-warszawa (2)dolinka-sluzewiecka-warszawa (1)dolinka-sluzewiecka-warszawa (3)dolinka-sluzewiecka-warszawa (4)
nowe-dolinka-sluzewieckadolinka-sluzewiecka-warszawa (2)dolinka-sluzewiecka-warszawa (1)dolinka-sluzewiecka-warszawa (3)dolinka-sluzewiecka-warszawa (4)
INWESTOR
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy
PROJEKT

2021 | ABIES

REALIZACJA

2021

https://www.embed-map.com

DOLINKA SŁUŻEWIECKA
Warszawa

Budowa naturalistycznego placu zabaw na terenie parku Dolinka Służewska, składającego się z 3 części: 1) plac A pn. „W starym ogrodzie”(wschodnia część terenu), przeznaczony do nieintensywnego wypoczynku w formie zabaw dziecięcych, zwłaszcza dla dzieci młodszych 3 – 6 lat. 2) plac B (zachodnia część terenu), przeznaczony głównie do wypoczynku czynnego o zróżnicowanej intensywności dla dzieci różnych grup wiekowych, teren C będący łącznikiem między w/w placami, z ograniczonym wyposażeniem.

780m2

n a w i e r z c h n i

45

k o m p l e t ó w
z a b a w e k

2600

k r z e w ó w
i b y l i n

4

a l t a n y
z  w i e r z b y