INWESTOR
Gmina Grodzisk Mazowiecki
PROJEKT

---

REALIZACJA

2021 - 2021

STAWY WALCZEWSKIEGOPOWRÓT DO GALERII
Grodzisk Mazowiecki


Przedmiotem inwestycji było wykonanie nawierzchni mineralnych i oświetlenia, montaż elementów małej architektury oraz nasadzenia drzew na podstawie projektu – etap II i III (Miejski Krajobraz). Nowe nawierzchnie usprawniły komunikację dla pieszych wokół stawów. Nowe elementy małej architektury i drzewa spełniły bardzo dobrze swoje funkcje rekreacyjno-wypoczynkowe. Dopełnieniem całej koncepcji jest oświetlenie, które podkreśla walory stref rekreacyjnych Stawów Walczewskiego.

2400m2

N a w i e r z c h n i a

94szt.

M a ł a
a r c h i t e k t u r a

3szt

K ł a d k a

19szt

N a s a d z e n i a
d r z e w

STAWY WALCZEWSKIEGO
Grodzisk Mazowiecki

Przedmiotem inwestycji było wykonanie nawierzchni mineralnych i oświetlenia, montaż elementów małej architektury oraz nasadzenia drzew na podstawie projektu – etap II i III (Miejski Krajobraz). Nowe nawierzchnie usprawniły komunikację dla pieszych wokół stawów. Nowe elementy małej architektury i drzewa spełniły bardzo dobrze swoje funkcje rekreacyjno-wypoczynkowe. Dopełnieniem całej koncepcji jest oświetlenie, które podkreśla walory stref rekreacyjnych Stawów Walczewskiego.

2400m2

N a w i e r z c h n i a

94szt.

M a ł a
a r c h i t e k t u r a

3szt

K ł a d k a

19szt

N a s a d z e n i a
d r z e w

grodzisk-stawy-walczewskiego (5)grodzisk-stawy-walczewskiego (4)grodzisk-stawy-walczewskiego (3)grodzisk-stawy-walczewskiego (2)grodzisk-stawy-walczewskiego (1)
grodzisk-stawy-walczewskiego (5)grodzisk-stawy-walczewskiego (4)grodzisk-stawy-walczewskiego (3)grodzisk-stawy-walczewskiego (2)grodzisk-stawy-walczewskiego (1)
INWESTOR
Gmina Grodzisk Mazowiecki
PROJEKT

---

REALIZACJA

2021 - 2021

https://www.embed-map.com

STAWY WALCZEWSKIEGO
Grodzisk Mazowiecki

Przedmiotem inwestycji było wykonanie nawierzchni mineralnych i oświetlenia, montaż elementów małej architektury oraz nasadzenia drzew na podstawie projektu – etap II i III (Miejski Krajobraz). Nowe nawierzchnie usprawniły komunikację dla pieszych wokół stawów. Nowe elementy małej architektury i drzewa spełniły bardzo dobrze swoje funkcje rekreacyjno-wypoczynkowe. Dopełnieniem całej koncepcji jest oświetlenie, które podkreśla walory stref rekreacyjnych Stawów Walczewskiego.

2400m2

N a w i e r z c h n i a

94szt.

M a ł a
a r c h i t e k t u r a

3szt

K ł a d k a

19szt

N a s a d z e n i a
d r z e w