INWESTOR
m. st. Warszawa
PROJEKT

2020 | Zaprojektuj i wybuduj: SORTED

REALIZACJA

2020

BOERNEROWO PLAC ZABAWPOWRÓT DO GALERII
Warszawa


Zagospodarowanie terenu obejmuje przestrzeń do zabaw dla dzieci oraz siłownię plenerową, która zlokalizowana jest w oddzielnej strefie. Wbudowane obiekty małej architektury: ławki, kosze na śmieci, stojaki na rowery, tablice informacyjne, urządzenie wielofunkcyjne, bujak sprężynowy, domek drewniany, drewniana kłoda i pieńki, huśtawka, biegacz / orbitrek, prasa nożna / wioślarz. Elementy będą składać się na plac zabaw, który będzie dostępny dla dzieci, pod opieką dorosłych oraz siłownię plenerową dostępną dla wszystkich. Pomiędzy urządzeniami dla dzieci zastosowano trawnik oraz piasek, które są bezpiecznymi nawierzchniami. W celu dodatkowej ochrony przed ulicą znajdującą się obok, zastosowano bezpieczne ogrodzenie przestrzeni z urządzeniami dla dzieci oraz nasadzono „krzewy izolacyjne”.

412szt.

N a s a d z e n i a

10szt.

U r z ą d z e n i a
z a b a w o w e

125m2

N a w i e r z c h n i e

16szt.

D F A

BOERNEROWO PLAC ZABAW
Warszawa

Zagospodarowanie terenu obejmuje przestrzeń do zabaw dla dzieci oraz siłownię plenerową, która zlokalizowana jest w oddzielnej strefie. Wbudowane obiekty małej architektury: ławki, kosze na śmieci, stojaki na rowery, tablice informacyjne, urządzenie wielofunkcyjne, bujak sprężynowy, domek drewniany, drewniana kłoda i pieńki, huśtawka, biegacz / orbitrek, prasa nożna / wioślarz. Elementy będą składać się na plac zabaw, który będzie dostępny dla dzieci, pod opieką dorosłych oraz siłownię plenerową dostępną dla wszystkich. Pomiędzy urządzeniami dla dzieci zastosowano trawnik oraz piasek, które są bezpiecznymi nawierzchniami. W celu dodatkowej ochrony przed ulicą znajdującą się obok, zastosowano bezpieczne ogrodzenie przestrzeni z urządzeniami dla dzieci oraz nasadzono „krzewy izolacyjne”.

412szt.

N a s a d z e n i a

10szt.

U r z ą d z e n i a
z a b a w o w e

125m2

N a w i e r z c h n i e

16szt.

D F A

boernerowo (3)boernerowo (2)boernerowo (1)
boernerowo (3)boernerowo (2)boernerowo (1)
INWESTOR
m. st. Warszawa
PROJEKT

2020 | Zaprojektuj i wybuduj: SORTED

REALIZACJA

2020

https://www.embed-map.com

BOERNEROWO PLAC ZABAW
Warszawa

Zagospodarowanie terenu obejmuje przestrzeń do zabaw dla dzieci oraz siłownię plenerową, która zlokalizowana jest w oddzielnej strefie. Wbudowane obiekty małej architektury: ławki, kosze na śmieci, stojaki na rowery, tablice informacyjne, urządzenie wielofunkcyjne, bujak sprężynowy, domek drewniany, drewniana kłoda i pieńki, huśtawka, biegacz / orbitrek, prasa nożna / wioślarz. Elementy będą składać się na plac zabaw, który będzie dostępny dla dzieci, pod opieką dorosłych oraz siłownię plenerową dostępną dla wszystkich. Pomiędzy urządzeniami dla dzieci zastosowano trawnik oraz piasek, które są bezpiecznymi nawierzchniami. W celu dodatkowej ochrony przed ulicą znajdującą się obok, zastosowano bezpieczne ogrodzenie przestrzeni z urządzeniami dla dzieci oraz nasadzono „krzewy izolacyjne”.

412szt.

N a s a d z e n i a

10szt.

U r z ą d z e n i a
z a b a w o w e

125m2

N a w i e r z c h n i e

16szt.

D F A