INWESTOR
Gmina Miejska Giżycko
PROJEKT

Archicon Szczesiuk & Wilczek s.c.

REALIZACJA

2022 - 2024

GIŻYCKO PARKPOWRÓT DO GALERII
Giżycko


Na początku 2024 r. został oddany do użytkowania park „Małpi Gaj” zlokalizowany przy ul. Gdańskiej w Giżycku – w stolicy polskiego żeglarstwa. Zamierzenie budowlane obejmowało przebudowę istniejącej sieci kanalizacji deszczowej, wykonanie ścieżek pieszych oraz 11 miejsc parkingowych, montaż elementów małej architektury i urządzeń sportowo-rekreacyjnych, budowę pomostu pływającego (158 m2) i kładki w koronach drzew. Na terenie parku zrealizowano również monitoring oraz oświetlenie (89 latarni!), została wykonana przebudowa istniejących schodów terenowych, wykonano dwa obszary grillowe, zieloną klasę, psi wybieg, dwa place zabaw oraz zamontowano budynek toalety publicznej. Cały teren parku został obsadzony licznymi gatunkami drzew, bylin i krzewów. Zbiornik wodny wyposażono w fontannę pływającą. Inwestycja została zrealizowana w formule zaprojektuj-wybuduj.

2680m2

W y b i e g
d l a  p s ó w

31mb

Ś c i e ż k i
w  k o r o n a c h
d r z e w

8000m2

N a s a d z e n i a

295szt.

U r z ą d z e n i a
s p o r t o w o - r e k r e a c y j n e

GIŻYCKO PARK
Giżycko

Na początku 2024 r. został oddany do użytkowania park „Małpi Gaj” zlokalizowany przy ul. Gdańskiej w Giżycku – w stolicy polskiego żeglarstwa. Zamierzenie budowlane obejmowało przebudowę istniejącej sieci kanalizacji deszczowej, wykonanie ścieżek pieszych oraz 11 miejsc parkingowych, montaż elementów małej architektury i urządzeń sportowo-rekreacyjnych, budowę pomostu pływającego (158 m2) i kładki w koronach drzew. Na terenie parku zrealizowano również monitoring oraz oświetlenie (89 latarni!), została wykonana przebudowa istniejących schodów terenowych, wykonano dwa obszary grillowe, zieloną klasę, psi wybieg, dwa place zabaw oraz zamontowano budynek toalety publicznej. Cały teren parku został obsadzony licznymi gatunkami drzew, bylin i krzewów. Zbiornik wodny wyposażono w fontannę pływającą. Inwestycja została zrealizowana w formule zaprojektuj-wybuduj.

2680m2

W y b i e g
d l a  p s ó w

31mb

Ś c i e ż k i
w  k o r o n a c h
d r z e w

8000m2

N a s a d z e n i a

295szt.

U r z ą d z e n i a
s p o r t o w o - r e k r e a c y j n e

gizycko-park (1)gizycko-park (2)gizycko-park (4)gizycko-park (3)
gizycko-park (1)gizycko-park (2)gizycko-park (4)gizycko-park (3)
INWESTOR
Gmina Miejska Giżycko
PROJEKT

Archicon Szczesiuk & Wilczek s.c.

REALIZACJA

2022 - 2024

https://www.embed-map.com

GIŻYCKO PARK
Giżycko

Na początku 2024 r. został oddany do użytkowania park „Małpi Gaj” zlokalizowany przy ul. Gdańskiej w Giżycku – w stolicy polskiego żeglarstwa. Zamierzenie budowlane obejmowało przebudowę istniejącej sieci kanalizacji deszczowej, wykonanie ścieżek pieszych oraz 11 miejsc parkingowych, montaż elementów małej architektury i urządzeń sportowo-rekreacyjnych, budowę pomostu pływającego (158 m2) i kładki w koronach drzew. Na terenie parku zrealizowano również monitoring oraz oświetlenie (89 latarni!), została wykonana przebudowa istniejących schodów terenowych, wykonano dwa obszary grillowe, zieloną klasę, psi wybieg, dwa place zabaw oraz zamontowano budynek toalety publicznej. Cały teren parku został obsadzony licznymi gatunkami drzew, bylin i krzewów. Zbiornik wodny wyposażono w fontannę pływającą. Inwestycja została zrealizowana w formule zaprojektuj-wybuduj.

2680m2

W y b i e g
d l a  p s ó w

31mb

Ś c i e ż k i
w  k o r o n a c h
d r z e w

8000m2

N a s a d z e n i a

295szt.

U r z ą d z e n i a
s p o r t o w o - r e k r e a c y j n e