INWESTOR
Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej, ul. Zielna 37, Warszawa
PROJEKT

2016-2017

REALIZACJA

2017-2020

OGRODY POLSKO-NIEMIECKIEPOWRÓT DO GALERII
Warszawa


Projekt, w którym wykonaliśmy nasadzenia roślin – dobór gatunkowy charakterystyczny dla polskich i niemieckich ogrodów, huśtawkę o wys. 4,50 m – forma punktu widokowego na Jeziorko Kamionkowskie oraz inne. Ogród Barw obejmuje nasadzenia roślin ozdobnych od wczesnej wiosny po późną jesień – dodatkowo, poprzez możliwość skorzystania z pompy zlokalizowanej w pobliżu rabaty bylinowej, zachęca przechodniów do samodzielną partycypację w dbanie o jego wygląd. Każdy z Ogrodów ma kierować uwagę odbiorców na faunę i florę miejsca oraz kształtować wyobrażenie na temat kultury ogrodowej Polski i Niemiec.

 

xx

n a s a d z e ń

xx

p ł y t
b e t o n o w y c h

xx

h u ś t a w e k

xx

p o m p

OGRODY POLSKO-NIEMIECKIE
Warszawa

Projekt, w którym wykonaliśmy nasadzenia roślin – dobór gatunkowy charakterystyczny dla polskich i niemieckich ogrodów, huśtawkę o wys. 4,50 m – forma punktu widokowego na Jeziorko Kamionkowskie oraz inne. Ogród Barw obejmuje nasadzenia roślin ozdobnych od wczesnej wiosny po późną jesień – dodatkowo, poprzez możliwość skorzystania z pompy zlokalizowanej w pobliżu rabaty bylinowej, zachęca przechodniów do samodzielną partycypację w dbanie o jego wygląd. Każdy z Ogrodów ma kierować uwagę odbiorców na faunę i florę miejsca oraz kształtować wyobrażenie na temat kultury ogrodowej Polski i Niemiec.

xx

n a s a d z e ń

xx

p ł y t
b e t o n o w y c h

xx

h u ś t a w e k

xx

p o m p

OGRODY POLSKO-NIEMIECKIEOGRODY POLSKO-NIEMIECKIEOGRODY POLSKO-NIEMIECKIEOGRODY POLSKO-NIEMIECKIEOGRODY POLSKO-NIEMIECKIEOGRODY POLSKO-NIEMIECKIEOGRODY POLSKO-NIEMIECKIEOGRODY POLSKO-NIEMIECKIEOGRODY POLSKO-NIEMIECKIE
OGRODY POLSKO-NIEMIECKIEOGRODY POLSKO-NIEMIECKIEOGRODY POLSKO-NIEMIECKIEOGRODY POLSKO-NIEMIECKIEOGRODY POLSKO-NIEMIECKIEOGRODY POLSKO-NIEMIECKIEOGRODY POLSKO-NIEMIECKIEOGRODY POLSKO-NIEMIECKIEOGRODY POLSKO-NIEMIECKIE
INWESTOR
Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej, ul. Zielna 37, Warszawa
PROJEKT

2016-2017

REALIZACJA

2017-2020

https://www.embed-map.com

OGRODY POLSKO-NIEMIECKIE
Warszawa

Projekt, w którym wykonaliśmy nasadzenia roślin – dobór gatunkowy charakterystyczny dla polskich i niemieckich ogrodów, huśtawkę o wys. 4,50 m – forma punktu widokowego na Jeziorko Kamionkowskie oraz inne. Ogród Barw obejmuje nasadzenia roślin ozdobnych od wczesnej wiosny po późną jesień – dodatkowo, poprzez możliwość skorzystania z pompy zlokalizowanej w pobliżu rabaty bylinowej, zachęca przechodniów do samodzielną partycypację w dbanie o jego wygląd. Każdy z Ogrodów ma kierować uwagę odbiorców na faunę i florę miejsca oraz kształtować wyobrażenie na temat kultury ogrodowej Polski i Niemiec.

xx

n a s a d z e ń

xx

p ł y t
b e t o n o w y c h

xx

h u ś t a w e k

xx

p o m p